ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอน้ำพอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
|}
 
<br />
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
 
ท้องที่อำเภอน้ำพองประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 14 แห่ง ได้แก่
*
*'''[[เทศบาลตำบลวังชัย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชัย (เฉพาะหมู่ที่ 10 บางส่วนของหมู่ที่ 4 และบางส่วนของหมู่ที่ 11) และตำบลหนองกุง (เฉพาะหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 10)
*
*'''[[เทศบาลตำบลน้ำพอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพอง (เฉพาะหมู่ที่ 2, 4, 13 และ 15)
*
* '''[[เทศบาลตำบลลำน้ำพอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพอง (เฉพาะหมู่ที่ 1, 3, 5-12, 14, 16 และ 17)
*
* '''[[เทศบาลตำบลกุดน้ำใส]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสทั้งตำบล
*
* '''[[เทศบาลตำบลม่วงหวาน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงหวานทั้งตำบล
*
* '''[[เทศบาลตำบลสะอาด]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะอาดทั้งตำบล
*
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชัย (เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 5-9, 12-16 บางส่วนของหมู่ที่ 4 และบางส่วนของหมู่ที่ 11)
*
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุง (เฉพาะหมู่ที่ 2-9, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 10)
*
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ทั้งตำบล
*
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านขามทั้งตำบล
*
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวเงินทั้งตำบล
*
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายมูลทั้งตำบล
*
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากระเสริมทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังทุยทั้งตำบล
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม