ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอน้ำพอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลวังชัย และสุขาภิบาลน้ำพอง เป็นเทศบาลตำบลวังชัย และเทศบาลตำบลน้ำพอง ตามลำดับ
 
<br />
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
 
อำเภอน้ำพองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
*
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเขาสวนกวาง]] และ[[อำเภอโนนสะอาด]] ([[จังหวัดอุดรธานี]])
*
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอกระนวน]]และ[[อำเภอซำสูง]]
*
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอซำสูงและ[[อำเภอเมืองขอนแก่น]]
* ติดต่่
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภออุบลรัตน์]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม