ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[วิกิพีเดีย:ระวังเสียอรรถรส|ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส]]'''
: การที่ข้อความใดข้อความหนึ่งทำให้เสียอรรถรสไม่เป็นเหตุให้ข้อความดังกล่าวถูกลบไปจากบทความได้
 
== การแก้ไข ==
* '''[[วิกิพีเดีย:ขอให้กล้าแก้ไขบทความ|ขอให้กล้าแก้ไขบทความ]]'''
: วิกิพีเดียจะพัฒนาเร็วยิ่งขึ้นถ้าหากทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงไวยากรณ์และรูปแบบของวิกิพีเดีย ใส่ข้อเท็จจริงเพิ่ม และอื่น ๆ เราต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาในวิกิพีเดียกล้าที่จะแก้ไขบทความ
* '''[[วิธีใช้:คำอธิบายอย่างย่อ|คำอธิบายอย่างย่อ]]'''
: คำอธิบายอย่างย่อช่วยให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆ ทราบการแก้ไขของคุณ
* '''[[วิกิพีเดีย:ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน|ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน]]'''
: ในบางครั้งบทความอาจไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน เช่น ไร้สาระ หรือไม่อาจทำความเข้าใจได้ ซึ่งไม่มีเหตุผลใดๆ ที่บทความในวิกิพีเดียจะไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจน
 
== ความสำคัญของเนื้อหา ==
ผู้ใช้นิรนาม