ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรคืออะไร"

ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:45C1:62F7:1:0:5AFF:2F4A (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Oohlanla
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:45C1:62F7:1:0:5AFF:2F4A (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Oohlanla)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
# '''สื่อ''' มี[[วิกิพีเดีย:ภาพ|ภาพ]]ซึ่งเป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:นโยบายการใช้ภาพ|นโยบายการใช้ภาพ]]และสื่ออื่นเมื่อมีความเหมาะสม โดยมีคำบรรยายใต้ภาพที่กระชับและสถานะลิขสิทธิ์ที่ยอมรับได้ [[WP:FAIRUSE|ภาพหรือสื่อที่ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ]]จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และได้รับการติดป้ายตามนั้น
# '''ความยาว''' บทความมุ่งประเด็นไปยังหัวข้อหลักโดยไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพคืออะไร]]
* [[วิกิพีเดีย:ความแตกต่างระหว่างบทความคัดสรรและบทความคุณภาพ]]
* [[วิกิพีเดีย:แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น]]
 
[[หมวดหมู่:การบริหารบทความคัดสรร]]