ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์"

คือวัน เดือน ปีเกิดที่ถูกต้อง
(ปีเกิดที่ถูกต้องคือ พ.ศ.2506)
(คือวัน เดือน ปีเกิดที่ถูกต้อง)
| ชื่อเล่น = ตั้ม
| ฉายา =
| วันเกิด = {{วันเกิดและอายุ|2502|12|28}}ธันวาคม 2506 อายุ 56 ปี
| วันที่เสียชีวิต =
| แหล่งกำเนิด =
ผู้ใช้นิรนาม