ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ในประเทศจีน เรียกตำแหน่งนี้ว่า '''ไทฮองไทเฮา''' หรือ '''ไท่หวงไท่โฮ่ว''' (tàihuángtàihòu)
* ในประเทศญี่ปุ่น เรียกตำแหน่งนี้ว่า '''ไทโคไทโง''' (taikōtaigō)
* ในอาณาจักรโชซ็อน เรียกตำแหน่งนี้ว่า '''แทวังแทบี''' (Daewangdaebi)
* ในอาณาจักรล้านนา เรียกตำแหน่งนี้ว่า '''มหาเทวีเจ้าตนย่า''' เช่น [[พระนางสิริยศวดีเทวี]]
* ในประเทศไทย เรียกตำแหน่งนี้ว่า '''สมเด็จพระอัยกีเจ้า''' เช่น [[กรมพระเทพามาตย์ (กัน)|สมเด็จพระอัยกีเจ้า กรมพระเทพามาตย์]] หรือ '''สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า''' เช่น [[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า]]
ผู้ใช้นิรนาม