ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล ยุคประวัติศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| title = {{{name}}}
 
| subheader = {{{startyear_start}}}{{#if:{{#invoke:String|match|{{{start}}}{{{end}}}|plain=true|nomatch=1}}|| – }}{{{endyear_end}}}
| subheaderstyle = padding-top: 0.4em; padding-bottom: 0.4em; border-bottom: 1px solid #aaa; font-weight: bold;
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}}}
| caption = {{{caption|}}}
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map|}}}|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt2|}}}}}
| caption2 = {{{map_caption|}}}
 
| label1 = Including
| label3 = Followed by
| data3 = {{{after|}}}
| label4 = Title_LeaderCapital
| data4 = {{{title_leadercapital|}}}
| label5 = Leader(s)Capital-in-exile
| data5 = {{{leaderscapital_exile|}}}
| label6 = Title_RepresentativeCommon languages
| data6 = {{{title_Representativecommon_languages|}}}
| label7 = Representative(s)Government
| data7 = {{{representativegovernment_type|}}}
| label8 = Title_DeputyTitle
| data8 = {{{title_deputytitle|}}}
| label9 label10 = Deputy(s)Historical era
| data9 data10 = {{{deputysera|}}}
}}<noinclude>
{{Documentation|content=
{{Parameter names example|_template=Infobox historical era|name|startyear_start|endyear_end|image|image_map|image_map_caption|alt|alt2|caption|caption2|before|including|after|title_leadercapital|leaderscapital_exile|title_representativecommon_languages|representativesgovernment_type|title_deputytitle|deputysera}}
<pre _base="" style="overflow: auto;">{{กล่องข้อมูลInfobox ยุคประวัติศาสตร์historical era
| name =
| startyear_start =
| endyear_end =
| image =
| altimage_map =
| image_map_caption =
| caption =
| alt =
| alt2 =
| caption =
| caption2 =
| before =
| including =
| after =
| title_leadercapital =
| leaderscapital_exile =
| common_languages =
| title_representative =
| representativesgovernment_type =
| title_deputytitle =
| deputysera =
}}</pre>
}}
428

การแก้ไข