ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไข้หวัดใหญ่สเปน"

เพิ่มขึ้น 2,663 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
การประมาณการยอดผู้เสียชีวิตในประเทศจีนมีความหลากหลาย<ref name="ijima">{{cite book|author=Iijima, W.|title=The Spanish Flu Pandemic of 1918: New Perspectives|publisher=Routledge|year=2003|editor1=Phillips, H.|location=London and New York|pages=101–109|article=Spanish influenza in China, 1918–1920: a preliminary probe|editor2=Killingray, D.}}</ref>{{sfn|Patterson|Pyle|1991}} เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพสู่ศูนย์กลางในช่วงเวลานั้น เนื่องจากเป็น[[สมัยขุนศึก]] การประเมินยอดผู้เสียชีวิตครั้งแรกของจีนเกิดขึ้นในปี 1991 โดยแพตเตอร์สัน (Patterson) และไพล์ (Pyle) ซึ่งคาดว่า ในประเทศจีนจะมีผู้เสียชีวิตระหว่าง 5 - 9 ล้านคน อย่างไรก็ตาม การศึกษาในปี 1991 ภายหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และติเตียนจากการศึกษาในภายหลังเนื่องจากวิธีการศึกษามีข้อบกพร่อง และการศึกษาครั้งใหม่ที่ได้ตีพิมพ์ ประเมินอัตราการตายที่เกิดขึ้นในประเทศจีนต่ำกว่ามาก<ref name=":2">{{Cite book|last=Killingray|first=David|url=https://books.google.com/?id=k79_8QX8n44C&printsec=frontcover&dq=The+Spanish+Influenza+Pandemic+of+1918-1919:+New+Perspectives#v=onepage&q=local%20statistical%20data&f=false|title=The Spanish Influenza Pandemic of 1918–1919: New Perspectives|last2=Phillips|first2=Howard|year=2003|publisher=Routledge|isbn=978-1-134-56640-2|language=en}}</ref><ref>{{Cite book|last=Iijima|first=Wataru|url=|title=The Spanish influenza in China, 1918–1920|date=1998|publisher=|isbn=|editor-last=|location=|pages=|language=English|oclc=46987588}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Langford|first=Christopher|date=2005|title=Did the 1918–19 Influenza Pandemic Originate in China?|journal=Population and Development Review|language=en|volume=31|issue=3|pages=473–505|doi=10.1111/j.1728-4457.2005.00080.x|issn=1728-4457}}</ref> ตัวอย่างเช่น อีจิมะ (Iijima) ในปี 1998 ประมาณการยอดผู้เสียชีวิตในประเทศจีนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1.28 ล้านคนจากข้อมูลที่มีอยู่ในเมืองท่าเรือของจีน<ref>{{Cite conference |conference=Spanish 'Flu 1918-1998: Reflections on the Influenza Pandemic of 1918 after 80 Years |location=Cape Town, South Africa |last=Iijima|first=Wataru|date=1998|title=The Spanish influenza in China, 1918-1920|url=https://searchworks.stanford.edu/view/5409238}}</ref> ตามบันทึกของวาตารุ อีจิมะ (Wataru Iijima)<blockquote>"ในการศึกษา 'การระบาดทั่วของไข้หวัดใหญ่ ค.ศ. 1918' แพตเตอร์สันและไพล์ได้พยายามประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สเปนในประเทศจีนโดยรวม พวกเขาอภิปรายว่าในประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 4.0 ถึง 9.5 ล้านคน แต่ทั้งหมดนี้ อยู่บนพื้นฐานจากการสันนิษฐานว่าอัตราการตายอยู่ที่ 1.0–2.25 เปอร์เซ็นต์ในปี 1918 เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ยากจนคล้ายกับอินโดนีเซียและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการตายเป็นไปตามนั้น เห็นได้ชัดว่าการศึกษาของพวกเขาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลสถิติท้องถิ่นของจีน"<ref>{{Cite book|last=Killingray|first=David|url=https://books.google.com/?id=k79_8QX8n44C&pg=PT139&lpg=PT139&dq=%22Patterson+and+Pyle+in+their+study+'The+1918+Influenza+Pandemic'+tried+to+estimate+the+number+of+deaths+by+Spanish+influenza+in+China+as+a+whole.+They+argued+that+between+4.0+and+9.5+million+people+died+in+China,+but+this+total+was+based+purely+on+the+assumption+that+the+death+rate+there+was+1.0-2.25+per+cent+in+1918,+because+China+was+a+poor+country+similar+to+Indonesia+and+India+where+the+mortality+rate+was+of+that+order.+Clearly+their+study+was+not+based+on+any+local+Chinese+statistical+data.%22#v=onepage&q=%22Patterson%20and%20Pyle%20in%20their%20study%20'The%201918%20Influenza%20Pandemic'%20tried%20to%20estimate%20the%20number%20of%20deaths%20by%20Spanish%20influenza%20in%20China%20as%20a%20whole.%20They%20argued%20that%20between%204.0%20and%209.5%20million%20people%20died%20in%20China,%20but%20this%20total%20was%20based%20purely%20on%20the%20assumption%20that%20the%20death%20rate%20there%20was%201.0-2.25%20per%20cent%20in%201918,%20because%20China%20was%20a%20poor%20country%20similar%20to%20Indonesia%20and%20India%20where%20the%20mortality%20rate%20was%20of%20that%20order.%20Clearly%20their%20study%20was%20not%20based%20on%20any%20local%20Chinese%20statistical%20data.%22&f=false|title=The Spanish Influenza Pandemic of 1918–1919: New Perspectives|last2=Phillips|first2=Howard|date=2003|publisher=Routledge|isbn=978-1-134-56640-2|language=en}}</ref> </blockquote> การประมาณการยอดผู้เสียชีวิตที่ต่ำของจีนนั้นขึ้นอยู่บนพื้นฐานอัตราการตายที่ต่ำที่พบในเมืองท่าของจีน (ตัวอย่างเช่น ฮ่องกง) และจากการสันนิษฐานว่าการติดต่อสื่อสารที่ไม่ดี ช่วยป้องกันไม่ให้ไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายเข้าไปแผ่นดินใหญ่ของจีน<ref name="ijima" /> อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์และรายงานที่ทำการไปรษณีย์ร่วมสมัย รวมถึงรายงานจากแพทย์สอนศาสนา แสดงว่าไข้หวัดใหญ่ได้แทรกซึมเข้าไปภายในประเทศจีน และระบาดหนักในบางพื้นที่ในชนบทของจีน<ref name="palerider">{{Cite book|last=Spinney|first=Laura|title=Pale rider – The Spanish flu of 1918 and how it changed the world|year=2017|isbn=978-1-910702-37-6|pages=167–169|author-link=Laura Spinney}}</ref>
 
ใน[[จักรวรรดิญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]] มีผู้ป่วย 23&nbsp;ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 390,000&nbsp;คนตามรายงาน<ref>[https://web.archive.org/web/20110604204117/http://www.cdc.gov/EID/content/13/4/590.htm "Spanish Influenza in Japanese Armed Forces, 1918–1920"]. ''Centers for Disease Control and Prevention (CDC).''</ref> ใน[[หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์]] (ปัจจุบันคือ[[ประเทศอินโดนีเซีย]]) ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต 1.5&nbsp;ล้านคน จากพลเมือง 30&nbsp;ล้านคน<ref>Historical research report from University of Indonesia, School of History, as reported in Emmy Fitri. [https://web.archive.org/web/20120820191646/http://www.thejakartaglobe.com/home/looking-through-indonesias-history-for-answers-to-swine-flu/337976 Looking Through Indonesia's History For Answers to Swine Flu] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20091102151942/http://thejakartaglobe.com/home/looking-through-indonesias-history-for-answers-to-swine-flu/337976 |date=2 November 2009 }}. ''The Jakarta Globe''. 28 October 2009 edition.</ref> ใน[[ตาฮีตี]] มีประชากรเสียชีวิต 13% ใน 1 เดือน เช่นเดียวกับ ในซามัว ประชากรเสียชีวิต 22% หรือของประชากร 38,000 คนเสียชีวิตในสองเดือน{{sfn|Kohn|2007}}
 
ในนิวซีแลนด์ ไข้หวัดใหญ่คร่าชีวิตประชากรปาเกฮา (คนขาว) ไปประมาณ 6,400&nbsp;คนและ[[ชาวมาวรี]] 2,500&nbsp;คนในหกสัปดาห์ ซึ่งชาวมาวรีมีอัตราการตายเป็นแปดเท่าของชาวปาเกฮา<ref>{{Cite web |url=https://www.noted.co.nz/health/1918-flu-centenary-how-to-survive-a-pandemic/ |title=1918 flu centenary: How to survive a pandemic |language=en |access-date=19 June 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190709072615/https://www.noted.co.nz/health/1918-flu-centenary-how-to-survive-a-pandemic/ |archive-date=9 July 2019 |url-status=live }}</ref><ref>{{Cite book |title=Black November: the 1918 influenza pandemic in New Zealand |author1=Rice, Geoffrey |author2=Bryder, Linda |isbn=978-1927145913 |edition=Second, revised and enlarged |location=Christchurch, N.Z. |oclc=960210402}}</ref>
ในอิหร่านมีอัตราการตายสูงมาก: ตามการประมาณการมีผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 902,400 ถึง 2,431,000 คน หรือ 8% ถึง 22% ของประชากรทั้งหมด{{Sfnm|1a1=Afkhami|1y=2003|2a1=Afkhami|2y=2012}}
 
<!--In the U.S.,ในสหรัฐอเมริกา aboutประมาณ 28% of the population ofของประชากร 105 million became infected, andล้านคนติดเชื้อและ 500,000 toถึง 675850,000 diedคนเสียชีวิต (0.48 toถึง 0.6481 percent of the populationเปอร์เซ็นต์ของประชากร).<ref>[https://web.archive.org/web/20160923152823/http://www.flu.gov/pandemic/history/1918/ The Great Pandemic: The United States in 1918–19191918–1919], U.S. Department of Health & Human Services.</ref> Nativeเผ่าชนพื้นเมืองอเมริกันได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ Americanในพื้นที่สี่มุม tribes(Four were particularly hard hit. In theCorners) [[Four Cornersกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในสหรัฐ|ชนพื้นเมืองอเมริกัน]] area, there wereมีผู้เสียชีวิตที่บันทึกไว้ 3,293 registered deaths among [[Native Americans in the United States|Native Americans]].คน<ref>{{cite web |title=Flu Epidemic Hit Utah Hard in 1918, 1919 |url=http://www.deseretnews.com/article/412123/FLU-EPIDEMIC-HIT-UTAH-HARD-IN-1918-1919.html?pg=all |date=28 March 1995 |access-date=7 July 2012 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121130180503/http://www.deseretnews.com/article/412123/FLU-EPIDEMIC-HIT-UTAH-HARD-IN-1918-1919.html?pg=all |archive-date=30 November 2012 |url-status=live }}</ref> Entire ทั้งชุมชนหมู่บ้าน[[Inuitชาวเอสกิโม]] and และ[[Alaskan Nativeชนพื้นเมืองอะแลสกา]] village communities died in [[Territory of Alaska|Alaska]].ในดินแดนอะแลสกาได้ล่มจมตายจากไป<ref>{{cite web |title=The Great Pandemic of 1918: State by State |url=http://www.pandemicflu.gov/general/greatpandemic.html#alaska |archive-url=https://www.webcitation.org/5gZqOpdgM5gZqOpdgM?url=http://www.pandemicflu.gov/general/greatpandemic.html |archive-date=6 May 2009 |url-status=dead |access-date=4 May 2009|date=5 March 2018 }}</ref> In Canada,ในแคนาดาเสียชีวิต 50,000 died.คน<ref>[https://web.archive.org/web/20090809000857/http://history.cbc.ca/history/?MIval=EpisContent.html&series_id=1&episode_id=12&chapter_id=2&page_id=6&lang=E "A deadly virus rages throughout Canada at the end of the First World War"]. CBC History.</ref>
 
In [[First Brazilian Republic|Brazil]],ในบราซิลมีผู้เสียชีวิต 300,000 died,คนรวมถึงประธานาธิบดี includingร็อดริกส์ president [[Francisco de Paulaอัลเวส (Rodrigues Alves|Rodrigues Alves]].)<ref>{{cite web |title=A gripe espanhola no Brasil&nbsp;– ElísioElísio Augusto de Medeiros e Silva, empresárioempresário, escritor e membro da AEILIJ |url=http://jornaldehoje.com.br/a-gripe-espanhola-no-brasil-elisio-augusto-de-medeiros-e-silva-empresario-escritor-e-membro-da-aeilij-elisiomercomix-com-br/ |publisher=Jornal de Hoje |access-date=22 January 2014 |language=Portuguese |archive-url=https://web.archive.org/web/20140202164917/http://jornaldehoje.com.br/a-gripe-espanhola-no-brasil-elisio-augusto-de-medeiros-e-silva-empresario-escritor-e-membro-da-aeilij-elisiomercomix-com-br/ |archive-date=2 February 2014 |url-status=live }}</ref> In Britain, as many asในสหราชอาณาจักรมีผู้เสียชีวิต 250,000 died;คน in France, more thanในฝรั่งเศสมีมากกว่า 400,000. คน<ref>{{cite news |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4350050.stm |title=The "bird flu" that killed 40&nbsp;million |work=BBC News |date=19 October 2005 |access-date=26 April 2009 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171107104411/http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4350050.stm |archive-date=7 November 2017 |url-status=live }}</ref>
 
Inในกานา [[Gold Coast (British colony)|Ghana]], the influenza epidemic killed at leastการระบาดทั่วของไข้หวัดใหญ่คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 100,000&nbsp;people. คน{{sfn|Hays|1998}} Tafariตาฟารี Makonnenมาคอนเนน (the future สมเด็จพระจักรพรรดิ[[Haileสมเด็จพระจักรพรรดิเฮลี Selassieเซลาสซีที่ of1 Ethiopiaแห่งเอธิโอเปีย|Haileเฮลี Selassieเซลาสซี]], [[Emperor of Ethiopia]]แห่งเอธิโอเปีย) was one of the first Ethiopians who contracted influenza butเป็นหนึ่งในชาวเอธิโอเปียคนแรกที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ survived.แต่รอดชีวิตมาได้<ref name=Marcus>{{cite book |first=Harold |last=Marcus |title=Haile Sellassie I: The formative years, 1892–19361892–1936 |place=Trenton, NJ |publisher=Red Sea Press |year=1996 |pages=36ff36ff}}</ref>{{sfn| Pankhurst| 1991| pp=48f48f}} Manyแต่พลเมืองของเขาหลายรายไม่รอด of his subjects did not; estimates for fatalities in the capital city,ประมาณการผู้เสียชีวิตในเมืองหลวง [[Addis Ababaอาดดิสอาบาบา]], range fromอยู่ระหว่าง 5,000 toถึง 10,000, or higher.หรือสูงกว่า{{sfn|Pankhurst|1991|p=63}} Inในบริติชโซมาลิแลนด์ [[British Somaliland]], one official estimated thatเจ้าหน้าที่คนหนึ่งประเมินว่า 7% of the native population died.ของประชากรพื้นเมืองเสียชีวิต{{sfn|Pankhurst|1991| pp= 51ff51ff}}
 
Thisยอดผู้เสียชีวิตจำนวนมากนี้ huge death toll resulted from an extremely high [[infection rate]] of up toเป็นผลมาจากอัตราการติดเชื้อที่สูงถึง 50% and the extreme severity of the symptoms, suspected to be caused byและความรุนแรงของอาการ ซึ่งคาดว่าเกิดจาก[[cytokine stormกลุ่มอาการจากการหลั่งไซโตไคน์|พายุไซโตไคน์]]s.{{sfn|Patterson|Pyle|1991}} Symptoms inอาการของโรคในปี 1918 wereนั้นผิดปกติ unusual, initially causing influenza to be misdiagnosed asอาการแรกเริ่มทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดเป็น [[dengueไข้เด็งกี]], [[choleraอหิวาตกโรค]], orหรือ [[typhoidไข้รากสาดน้อย]]. One observer wrote,ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งเขียนว่า "One of the most striking of the complications was หนึ่งในอาการที่เด่นชัดของภาวะแทรกซ้อนคือ[[hemorrhageเลือดออก]] from จาก[[mucous membraneเยื่อเมือก]]s, especiallyโดยเฉพาะจากจมูก fromกระเพาะอาหาร the nose, stomach, and intestine. Bleeding from the ears andและลำไส้ การมีเลือดออกจากหูและ[[petechia|petechial hemorrhagesจุดเลือดออก]] in the skin also occurredในผิวหนังก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน".{{sfn|Knobler|2005}} The majority of deaths were from สาเหตุหลักของการเสียชีวิตเกิดจาก[[bacterial pneumoniaปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย]],<ref name="MorrisCleary2017MorrisCleary2017">{{cite journal|last1last1=Morris|first1first1=Denise E.|last2last2=Cleary|first2first2=David W.|last3last3=Clarke|first3first3=Stuart C.|title=Secondary Bacterial Infections Associated with Influenza Pandemics|journal=Frontiers in Microbiology|volume=8|year=2017|issn=1664-302X302X|doi=10.3389/fmicb.2017.01041}}</ref><ref>{{cite web |title=Bacterial Pneumonia Caused Most Deaths in 1918 Influenza Pandemic |url=https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic |website=National Institutes of Health |date=23 September 2015 |access-date=17 April 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160422191021/https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic |archive-date=22 April 2016 |url-status=live }}</ref>{{sfn|Taubenberger|Reid|Janczewski|Fanning|2001| pp=1829–18391829–1839}} a commonซึ่งเป็นการติดเชื้อทุติยภูมิร่วมกับไข้หวัดใหญ่ ไวรัสยังฆ่าคนโดยตรงโดยทำให้เกิดอาการตกเลือดและ[[secondary infectionอาการบวมน้ำ]] associated with influenza. The virus also killed people directly by causing massive hemorrhages and [[edema]] in the lungs.ในปอด{{sfn|Taubenberger|Reid|Janczewski|Fanning|2001| pp=1829–18391829–1839}}-->
 
=== รูปแบบของการเสียชีวิต ===
9,287

การแก้ไข