ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนื้อทราย"

 
== ชนิดย่อย ==
เนื้อทรายมีชนิดย่อยสองชนิด คือ ''Hyelaphus porcinus porcinus'' อาศัยอยู่ตามที่ราบอินโด-คงคาของประเทศปากีสถาน ภาคเหนือของอินเดีย เนปาล ตะวันตกเฉียงใต้ของยูนนาน จนถึงตะวันตกของประเทศไทย อีกชนิดย่อยหนึ่งคือ ''AxisHyelaphus porcinus annamiticus'' พบในตะวันออกและอีสานตอนใต้ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา ส่วนเนื้อทรายในศรีลังกา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เป็นสัตว์ที่มนุษย์นำเข้าไปปล่อย
 
=== ทราบหรือไม่? ===
111

การแก้ไข