ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ทดแทนไฟล์พระบรมฉายาลักษณ์ที่มีความเสี่ยงถูกลบ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br > พัชรสุธาพิมลลักษณ
| image =File: Queen Suthida, Royalin ploughing6 ceremonyApril 20192020.jpg
| title = พระอัครมเหสี
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
37

การแก้ไข