ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์<ref>{{Dead link|date=ตุลาคม 2562}}</ref> ===
ก่อนถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
{{ป.จ.ฝ่ายใน|2562}} (เรียกคืนเครื่องราชฯ)<ref name=":0">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/017/T_0001.PDF ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 136, ตอน 17 ข, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, หน้า 1</ref>
{{ม.ป.ช.|2562}} (เรียกคืนเครื่องราชฯ)<ref name="ชั้นสายสะพาย">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136|issue=18 ข | pages =1|title=ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/018/T_0001.PDF|date=9 พฤษภาคม 2562|accessdate = 9 พฤษภาคม 2562}}</ref>
{{ม.ว.ม.|2562}} (เรียกคืนเครื่องราชฯ)<ref name="ชั้นสายสะพาย"/>
{{ท.ช.|2560}} (เรียกคืนเครื่องราชฯ)<ref name="ทช">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=134|issue=41ข|pages=2|title=ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/041/2.PDF|date=17 สิงหาคม 2560|accessdate=27 ตุลาคม 2560|language=ไทย}}</ref>
{{ท.ม.|2559}} (เรียกคืนเครื่องราชฯ)
{{ต.ช.|2559}} (เรียกคืนเครื่องราชฯ)
{{ต.ม.|2556}} (เรียกคืนเครื่องราชฯ)
{{ว.ป.ร.๑|2562}} (เรียกคืนเครื่องราชฯ)<ref name=":0"/>
* พ.ศ. 2562 - เข็มราชวัลลภทองคำลงยา (เรียกคืนเครื่องราชฯ)<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136 |issue=24 ข|pages=3|title=พระบรมราชโองการประกาศ เรื่อง พระราชทานเข็มราชวัลลภ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/024/T_0003.PDF|date=24 พฤษภาคม 2562|accessdate=24 พฤษภาคม 2562|language=ไทย}}</ref>
 
=== ยศทางทหาร<ref>{{Dead link|date=ตุลาคม 2562}}</ref> ===
37

การแก้ไข