ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ"

(ใส่กล่อง)
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = <small>พระเจ้าวรวงศ์เธอ<br>พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ</small>
|ธงพระยศ = Female Royalty's Standard of Thailand.svg
|ตราประจำพระองค์ = Royal Monogram of Princess Adityadhornkitikhun.svg
|ธงประจำพระองค์ = Royal Flag of Princess Aditayadornkitikhun.svg
37

การแก้ไข