ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 7 = 7. [[สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี]]
| 8 = 8. [[พระยาราชนิกูล (ทองคำ)]]
| 9 = 9. ลูกจันทร์
| 10 = 10. หลง
| 10 = 10. คหบดีชาวฮกเกี้ยนไม่ปรากฏนาม
| 11 = 11. กิม
| 12 = 12. พร ณ บางช้าง
| 13 = 13. ชี ณ บางช้าง
2,626

การแก้ไข