ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 7 = 7. [[สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี]]
| 8 = 8. [[พระยาราชนิกูล (ทองคำ)]]
| 9 = 9.
| 10 = 10. คหบดีชาวฮกเกี้ยนไม่ปรากฏนาม
| 10 =
| 11 = 11.
| 12 = 12. ท่านตาเจ้าพร ณ บางช้าง
| 13 = 13. ท่านยายเจ้าชี ณ บางช้าง
| 14 = 14. ท่านตาเจ้าพลอย ณ บางช้าง
| 15 = 15. ท่านยายเจ้าถี ณ บางช้าง
| 16 = 16. [[เจ้าพระยาวรวงษาธิราช (ขุนทอง)]]
| 17 = 17.
| 18 = 18.
| 19 = 19.
| 20 = 20.
| 21 = 21.
| 22 = 22.
| 23 = 23.
| 24 = 24.
| 25 = 25.
| 26 = 26.
| 27 = 27.
| 28 = 28.
| 29 = 29.
| 30 = 30.
| 31 = 31.
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
2,632

การแก้ไข