ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!--ห้ามย้ายไปท้ายบทความ-->{{โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ|image=[[ไฟล์:Evacuated Highway 401 Color.jpg|250px]]}}
 
'''ถนน''' เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างมาเพื่อการสัญจรของรถยนต์เป็นของฟลวง แต่ชาวนาโง่ๆในประเทศไทยนำมาตากข้าวเปลือกเหมือนกับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งมักจะทำให้เกิดอุบัติเหติอยู่บ่อยครั้ง โดยชาวนาสวะมักจะอ้างว่า "มึงก็แดกข้าวไม่ใช่เหรอ"ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโง่ของชาวนาไทยอย่างชัดเจน
'''ถนน''' เป็น[[ทางสัญจร]]ทางบกระหว่าง[[สถานที่]]สองแห่ง ที่ได้รับการ[[พื้นผิวถนน|ปูพื้นผิว]] หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การเดินทางทางเท้าหรือ[[ยานพาหนะ]]ต่าง ๆ รวมถึงม้า เกวียน จักรยาน และ[[ยานยนต์]] ถนนประกอบด้วยหนึ่งหรือสอง[[ช่องทาง]] ได้แก่ ทิศเดียวกัน กับทิศสวนทางกัน โดยแต่ละฝั่งมี[[ช่องจราจร]]ตั้งแต่หนึ่งช่องขึ้นไป และบางครั้งอาจมี[[ทางเท้า]] ถนนที่สร้างขึ้นเพื่อส่วนรวมอาจเรียกว่าถนนสาธาณะ หรือ[[ทางหลวง]]
 
(โง่กว่าควายแล้วยังเอาควายที่ช่วยพวกมึงทำนามาแต่โบราณไปเปรียบเทียบว่าเป็นสัตว์โง่ๆอีก)
 
== ผิวถนน ==
ผู้ใช้นิรนาม