ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าสายสีชมพู"

| | PK07 || เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ||
|-
| | PK08 || แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 (ต้นแทน) || ||rowspan = "3"|คลองเกลือ
|-
| | PK09 ||มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช||
| | PK09 ||[[สถานีเมืองทองธานี (รถไฟฟ้าสายสีชมพู)|เมืองทองธานี]]||
|-
| | PK10 ||[[สถานีศรีรัช (รถไฟฟ้าสายสีชมพู)|ศรีรัชเมืองทองธานี]]||'''เส้นทางสายแยก''' (อิมแพคลิงก์)
|-
| | PK11 || แจ้งวัฒนะ 14 || || rowspan = "3"|ทุ่งสองห้อง || rowspan = "4"|[[เขตหลักสี่|หลักสี่]] || rowspan="20" | [[กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม