ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชูศักดิ์ สุธีรธรรม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
!ปี พ.ศ.!!เรื่อง!!ออกอากาศ!!รับบทเป็น!!หมายเหตุ
|-
|rowspan="12" align="center"| 2523 ||align="center"| [[สี่แผ่นดิน]] ||align="center"| [[ช่อง 5]] ||align="center"| คุณชิด ||align="center"|
|-
|align="center"| [[บางระจัน (ละครโทรทัศน์)|บางระจัน]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| นายดอกไม้ ||align="center"| ผู้นำค่ายบางระจัน
|-
|rowspan="1" align="center"| 2525 ||align="center"| [[สุสานคนเป็น]] ||align="center"| [[ช่อง 7]] ||align="center"| ฉ่ำ || align="center" |
|rowspan="2" align="center"| 2529 ||align="center"| [[สายโลหิต]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|align="center"| [[โผน กิ่งเพชร (ละครโทรทัศน์)|โผน กิ่งเพชร]] ||align="center"| [[ช่อง 5]]||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan="1" align="center"| 2529-2530 ||align="center"| [[หางเครื่อง (ละครโทรทัศน์)|หางเครื่อง]] ||align="center"| [[ช่อง 5]] ||align="center"| โรจน์ ||align="center"|
ผู้ใช้นิรนาม