ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2558"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| percentage2 =
 
| title = [[ประธานาธิบดีพม่า|ประธานาธิบดี]]ก่อนเลือกตั้ง
| posttitle = [[ประธานาธิบดีพม่า|ประธานาธิบดี]]หลังเลือกตั้ง
| before_election = [[เต็ง เส่ง]]
3,925

การแก้ไข