ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2558"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox Electionelection
| election_name = การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2558
| country = พม่าMyanmar
| type = parliamentary
| ongoing = yesno
| previous_election = การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2553
| previous_year = 2553
| next_election = การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ.2563
| previous_mps =
| next_year = 2563
| next_election =
| seats_for_election = 330 (ที่นั่งจาก 440) ที่นั่งใน[[สภาผู้แทนราษฎรพม่า]] <br /> ต้องการ 221 ที่นั่งเพื่อเป็นฝ่ายข้างมากต้องได้เกิน 221<br/> 168 ที่นั่งจาก 224 ที่นั่งใน[[สภาเชื้อชาติ]]
| next_year =
| seats_for_election = 330 (จาก 440) ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร <br /> ฝ่ายข้างมากต้องได้เกิน 221 ที่นั่ง
168 (จาก 224) ที่นั่งในสภาเชื้อชาติ
| majority_seats= 113
| election_date = 8 พฤศจิกายน 2558<ref>{{cite web|url=https://twitter.com/JonahFisherBBC/status/618692016709304320|title=Election official tells BBC|publisher=}}</ref>
 
| image1 = [[ไฟล์:Remise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi Strasbourg 22 octobre 2013-18.jpg|150x150px]]
| leader1 = [[ออง ซาน ซูจี]]
| percentage2 =
 
| title = [[ประธานาธิบดีพม่า|ประธานาธิบดี]]ก่อนเลือกตั้ง
| posttitle = [[ประธานาธิบดีพม่า|ประธานาธิบดีที่ได้รับ]]หลังเลือกตั้ง
| before_election = [[เต็ง เส่ง]]
| before_party = [[พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา ]]
| after_election = ยังไม่ประกาศ[[ทีนจอ]]
| after_party = [[พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย]]
}}
 
จะมี'''การเลือกตั้งทั่วไป'''ใน[[ประเทศพม่า]]ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยจะมีการเลือกตั้งในทุก[[เขตเลือกตั้ง]] ยกเว้นที่นั่งที่กองทัพแต่งตั้ง เพื่อแต่งตั้งสมาชิกรัฐสภาเข้าดำรงตำแหน่งในสภาสูง (สภาเชื้อชาติ) สภาล่างของรัฐสภาแห่งสหภาพ (สภาผู้แทนราษฎร) และลุ้ดดอรัฐและภูมิภาค (State and Region Hluttaw)
 
จะมี'''การเลือกตั้งทั่วไป'''ใน[[ประเทศพม่า]] จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยจะมีการเลือกตั้งในทุก[[เขตเลือกตั้ง]] ยกเว้นที่นั่งที่กองทัพแต่งตั้ง เพื่อแต่งตั้งสมาชิกรัฐสภาเข้าดำรงตำแหน่งในสภาสูง (สภาเชื้อชาติ) สภาล่างของรัฐสภาแห่งสหภาพ (สภาผู้แทนราษฎร) และลุ้ดดอรัฐและภูมิภาค (State and Region Hluttaw)
 
== อ้างอิง ==
3,925

การแก้ไข