ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| term_end =
| primeminister = [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| predecessor = [[ศิริ จิระพงษ์พันธ์]]
| successor =
| order1 = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]]
| term_start1 = 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| term_end1 = 29 มกราคม พ.ศ. 2562<br> ({{อายุปีและวัน|2560|11|23|2562|01|29}})
| primeminister1 = [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| predecessor1 = [[อภิรดี ตันตราภรณ์]]
| successor1 = [[ชุติมา บุณยประภัศร]] (รักษาการ)
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์]]
| term_start2 = 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| term_end2 = 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<br> ({{อายุปีและวัน|2559|12|15|2560|11|23}})
| primeminister2 = [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| predecessor2 = [[สุวิทย์ เมษินทรีย์]]
| successor2 = [[ชุติมา บุณยประภัศร]]
| order3 = [[พรรคพลังประชารัฐ|เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ]]
| term_start3 = 29 กันยายน พ.ศ. 2561
| term_end3 =
| predecessor3 =
| successor3 =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2503|3|19}}
}}
 
'''สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์''' รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เลขาธิการ[[พรรคพลังประชารัฐ]] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์<ref>{{cite [news|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/032/T_0001.PDF|accessdate=29 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมษายน เรื่อง2563|work=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=5 รัฐมนตรีลาออกกุมภาพันธ์ (จำนวน 4 ท่าน)]2562}}</ref> อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ กรรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61|รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] และเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นาง[[อรรชกา สีบุญเรือง]]) และเป็นอดีตประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย<ref>[{{cite news|title=คิกออฟ “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” รวมพลังส่องสปอร์ตไลท์ให้รัฐหนุนตรงเป้า|url=http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000011656|accessdate=29 คิกออฟเมษายน “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย”2563|work=[[ผู้จัดการออนไลน์]]|date=29 รวมพลังส่องสปอร์ตไลท์ให้รัฐหนุนตรงเป้า]เมษายน 2563}}{{ลิงก์เสีย}}</ref>
 
== ประวัติ ==
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (สกุลเดิม : รุ่งโรจน์วณิชย์) เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2503 ที่[[จังหวัดกาญจนบุรี]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== การทำงาน ==
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นนักธุรกิจ เคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่อมาเป็นสมาชิก[[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]] ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559<ref>[{{cite news|title=ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/296/1.PDF|accessdate=29 พระราชโองการเมษายน ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี], '''2563|work=[[ราชกิจจานุเบกษา]]''', เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, [[|date=16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]].}}</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ป.ม.|2560}} <ref>{{cite news|title=ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ประจำปี 2560|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF|accessdate=29 เมษายน 2563|work=[[ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘]]|date=28 กันยายน ๒๕๖๐ 2560}}</ref>
{{ต.ม.|2558}}
{{จ.ภ.|2558}}