ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

{{โครงชีวประวัติ}}
[[หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ]]
[[หมวดหมู่:กรมหมื่นหลวง|บดินทรไพศาลโสภณ]]
[[หมวดหมู่:กรมขุน]]
[[หมวดหมู่:พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลสิงหรา| ]]
32,569

การแก้ไข