ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รหัสiso = TH-40
| ต้นไม้ประจำจังหวัด = [[กัลปพฤกษ์]]<!--http://www.khonkaenpoc.com/khonkaen/genaral_index.php-->
| ดอกไม้ประจำจังหวัด = [[ดอกราชพฤกษ์]]
| สัตว์น้ำประจำจังหวัด = [[ปลาพรม]]
| พื้นที่ = 10,885.991 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]]<ref>ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://archive.is/20120729080020/www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.</ref>
}}
 
'''จังหวัดขอนแก่น''' เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของ[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
 
จังหวัดขอนแก่นมี[[เทศบาลนครขอนแก่น]]เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่[[ถนนมิตรภาพ]] (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12]] ([[ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก]]) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่[[อำเภอหล่มสัก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์]] และเดินทางเข้าสู่[[ประเทศลาว]]ทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับ[[จังหวัดเลย]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] และ[[จังหวัดอุดรธานี]] ทิศตะวันออกติดกับ[[จังหวัดมหาสารคาม]]และ[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] ทิศใต้ติดกับ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]และ[[จังหวัดนครราชสีมา]] ทิศตะวันตกติดกับ[[จังหวัดชัยภูมิ]]และ[[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
136,248

การแก้ไข