ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช"

* ในแม่เจ้าจอมแฟง มีโอรสธิดารวม 3 พระองค์ได้แก่
 
::* แม่เจ้าบัวแว่น ณ น่านภายหลังได้สมรสกับ ชายาในเจ้าราชบุตร (น้อยอนุรุท ณ น่าน)
::* เจ้าแหว ณ น่าน
::* เจ้าน้อยครุธ ณ น่าน
794

การแก้ไข