ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้ามหาพรหมสุรธาดา"

(ย้อนการแก้ไขของ วรินทร.1994 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย แอนเดอร์สัน)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
|succession = [[เจ้าผู้ครองนครน่าน]]
|father1 = [[เจ้าอนันตวรฤทธิเดช]]
|mother1 = แม่เจ้าขอดแก้วเทวี
| spouse-type = ชายาพระชายา
|spouse = เจ้าแม่เจ้าศรีโสภา ณ น่าน (ชายาเอก)ราชเทวี<br > เจ้าแม่เจ้าบัวทิพย์ ณ น่าน<br >เจ้าแม่เจ้าศรีคำ ณ น่าน
|issue = 9 คนองค์
|dynasty = หลวงติ๋นมหาวงศ์
| reign = 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2474
 
== พระประวัติ ==
เจ้ามหาพรหมสุรธาดา มีพระนามเดิมว่า เจ้ามหาพรหม ณ น่าน ประสูติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2389 เป็นราชโอรสใน[[เจ้าอนันตวรฤทธิเดช]] ประสูติแต่แม่เจ้าขอดแก้วเทวี และเป็นอนุชาต่างเจ้ามารดาใน[[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช]] และทรงมีพระขนิษฐา ร่วมเจ้ามารดา 1 พระองค์ คือ เจ้านางยอดมโนลา<ref>https://th.m.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%91%E0%B9%90</ref>
 
== อิสริยยศและบรรดาศักดิ์ ==
== พระโอรส-ธิดา ==
เจ้ามหาพรหมสุรธาดา มีโอรสและธิดา รวม 9 คน อยู่ในราชตระกูล [[ณ น่าน]] มีนามตามลำดับ ดังนี้
 
#==== ใน'''ในเแม่เจ้าศรีโสภา'''ราชเทวี [[จตุตถจุลจอมเกล้า|จ.จ.]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/035/893.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], ตอนที่ 35 เล่ม 23, 25 พฤศจิกายน ร.ศ. 125, หน้า 893</ref>'''ธิดาพระยาวังขวา(คำเครื่อง) ชายาเอกกับเจ้านางภูคา มีราชโอรส 3 องค์ และราชธิดา 1 องค์ ได้แก่ ====
## เจ้าสุริยวงศ์ (น้อยอินทนนท์ ณ น่าน)
 
## เจ้าบัวเขียว สมรสกับ[[เจ้าราชวงศ์ (สุทธิสาร ณ น่าน)]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/018/516.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
===== 1.เจ้าสุริยวงศ์ (น้อยอินทนนท์ ณ น่าน) สมรสกับเจ้าเกี๋ยงคำ ณ น่าน มีโอรส-ธิดา ได้แก่ =====
## เจ้าบุรีรัตน์ (ขัติยศ)
 
## [[เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า)]] สมรสกับเจ้าบุญสม ณ น่าน
*ร้อยโทเจ้าวรญาติ (น้อยมหายศ ณ น่าน)
# ใน'''เจ้าบัวทิพย์ ณ น่าน''' มีโอรส 3 องค์ ได้แก่
*เจ้าบัวคำ(ตุ่น) ณ น่าน
## เจ้าธาดา (นามเดิม เจ้าแก้วพรหมา)
*เจ้าน้อยสาร(แฮด) ณ น่าน
## เจ้าเมืองพรหม (นามเดิม เจ้าขี้หมู)
*เจ้าหนานบุญผาย ณ น่าน
## เจ้าสุรพงษ์ (นามเดิม เจ้าจันต๊ะคาด)
*เจ้าน้อยเดชอนันต์(ค่ายแก้ว) ณ น่าน
# ใน'''เจ้าศรีคำ ณ น่าน''' มีโอรส 1 องค์ และธิดา 1 องค์ ได้แก่
 
## เจ้าสนิท หรือ เจ้านิด
##===== 2.เจ้านางบัวเขียว สมรสชายากับ[[เจ้าราชวงศ์ (สุทธิสาร ณ น่าน)|เจ้าราชวงศ์ (หนานสุทธิสาร ณ น่าน)]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/018/516.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>ราชโอรสใน[[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช]] มีโอรส-ธิดา ได้แก่ =====
## [[เจ้าลัดดา อรุณสิทธิ์|เจ้าลัดดา]] (นามเดิม เจ้าหมัดคำ)
 
*เจ้าดาวเรือง ณ น่าน
*เจ้าเมฆวดี ณ น่าน
*เจ้าบุญตุ้ม มหาวงศนันท์
 
===== 3.เจ้าบุรีรัตน์ (น้อยขัติยศ ณ น่าน) สมรสกับเจ้าจันทรประภา ณ น่าน มีโอรส-ธิดา ได้แก่ =====
 
*เจ้าขันคำ ณ น่าน
*เจ้าประทุม ณ น่าน
## *เจ้าสุริยวงศ์ (น้อยอินทนนท์ประยูร ณ น่าน)
*เจ้าน้อยประคอง ณ น่าน
 
##===== 4.[[เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)|เจ้าราชบุตร (น้อยหมอกฟ้า ณ น่าน)]] สมรสกับเจ้าบุญสม ณ น่าน(เมืองชัย) มีโอรส-ธิดา ได้แก่ =====
 
*เจ้าจุมปี ณ น่าน
*เจ้าบัวมัน ณ น่าน
*เจ้าโคมทอง ณ น่าน
 
#==== ในแม่'''เจ้าบัวทิพย์ ณ น่าน''' มีราชโอรส 3 องค์ ได้แก่ ====
 
## เจ้าธาดา (นามเดิม เจ้าแก้วพรหมา) ณ น่าน
## เจ้าเมืองพรหม (นามเดิม เจ้าขี้หมู) ณ น่าน
## เจ้าสุรพงษ์ (นามเดิม เจ้าจันต๊ะคาด) ณ น่าน
 
#==== ในแม่'''เจ้าศรีคำ ณ น่าน''' มีราชโอรส 1 องค์ และราชธิดา 1 องค์ ได้แก่ ====
 
## เจ้าสนิท หรือ เจ้านิด ณ น่าน
## [[เจ้าลัดดา อรุณสิทธิ์|เจ้าลัดดา]] (นามเดิม เจ้าหมัดคำ) ณ น่าน
 
== พระกรณียกิจที่สำคัญ ==
805

การแก้ไข