ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แซม คลาฟฟิน"

เพิ่มขึ้น 64 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
Mega.lk90 ย้ายหน้า แซม คลาฟฟิน ไปยัง แซม คลาฟิน: ให้ถูกต้องตามอักขระอังกฤษมากขึ้น
(Mega.lk90 ย้ายหน้า แซม คลาฟฟิน ไปยัง แซม คลาฟิน: ให้ถูกต้องตามอักขระอังกฤษมากขึ้น)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
(ไม่แตกต่าง)
666

การแก้ไข