ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
{{ม.จ.ก.ฝ่ายหน้า}}
{{น.ร.ฝ่ายหน้า}}
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2456}}<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/1961.PDF </ref>
{{ป.ช.|2454}}<ref> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1783.PDF </ref>
{{ป.ม.|2444}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/027/467_1.PDF</ref>
1,907

การแก้ไข