ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การให้เหตุผลแบบนิรนัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{สั้นมาก}}
{{ขาดอ้างอิง}}
'''การให้เหตุผลแบบนิรนัย''' ({{lang-en|Deductive reasoning}}) หรือ '''การให้เหตุผลจากบนลงล่าง''' ({{lang-en|top-down logic}}) เป็นการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นกฎ ข้อตกลง ความเชื่อ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อน และยอมรับว่าเป็นความจริงเพื่อหาเหตุผลนำไปสู่ข้อสรุป เป็นการอ้างเหตุผลที่มีข้อสรุปตามเนื้อหาสาระที่อยู่ภายในขอบเขตของข้ออ้างที่กำหนด
 
13,098

การแก้ไข