ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| birth_date = {{วันเกิด|2369|5|21}}
| death_date = {{วันตายและอายุ|2432|9|22|2369|5|21}}
| death_datedeath_style = สิ้นพระชนม์
| father1 = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| mother1 = [[เจ้าจอมมารดาปุก ในรัชกาลที่ 3]]
5,575

การแก้ไข