ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พลเรือเอก [[กำธร พุ่มหิรัญ]] อดีต[[ผู้บัญชาการทหารเรือ]]
* พลเอก [[ทรงกิตติ จักกาบาตร์]] อดีต[[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์[[ชัยชาญ ถาวรเวช]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
* [[ปิยะ อังกินันทน์]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี]] 6 สมัย
* รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดี[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์|คณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม