ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คินนิกุบันซึเกะ"

เพิ่มขึ้น 51 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
| colspan="2" align="center" style="background-color: #150517;" |<span style="color:white;">ภูเขาขรุขระ</span>
| colspan="1" align="center" style="background-color: #7F5A58;" |ทางท่อนไม้
| colspan="1" align="center" style="background-color: #F88017;" |สะพานไม้แพ
| colspan="1" align="center" style="background-color: #347C2C;" |เนินลาดสีเขียว
| colspan="1" align="center" style="background-color: #FFFFFF;" |จุดหยุดพัก
** สะพานคู่
** กลและจักสาน
** สะพานกระดินกระดิก
** สะพานท่อหมุน
** บันไดสามชั้น
| colspan="1" align="center" style="background-color: #a7a20d;" |ลูกตุ้ม
| colspan="1" align="center" style="background-color: #FBB917;" |สะพานตัว L
| colspan="1" align="center" style="background-color: #804000;" |กระโดดบันได 3 ขั้นชั้น
| colspan="1" align="center" style="background-color: #a8bbef;" |บันได
| colspan="1" align="center" style="background-color: #7F5A58;" |สะพานซุงไม้
| colspan="1" align="center" style="background-color: #58ACFA;" |ค้อนลูกตุ้มมรณะ
| colspan="1" align="center" style="background-color: #7E2217;" |เนินซิกแซก
| colspan="1" align="center" style="background-color: #C3FDB8;" |ทางลาดดาบทางขึ้น
| colspan="1" align="center" style="background-color: #FAF8CC;" |ทางลาดลง
| colspan="1" align="center" style="background-color: #736AFF;" |สะพานแคบ
|-
| colspan="1" align="center" |5
| colspan="2" align="center" style="background-color: #C11B17;" |ทางวงล้อแห่งชีวิต
| colspan="2" align="center" style="background-color: #E7A1B0;" |สลาลมดอกไม้
| colspan="1" align="center" style="background-color: #8A4117;" |สะพานข้าม
| colspan="1" align="center" style="background-color: #C0C0C0;" |สะพานเดี่ยว
| colspan="1" align="center" style="background-color: #0000FF;" |สายเคเบิล
| colspan="1" align="center" style="background-color: #a7a20d;" |บันไดหล็กเหล็ก
| colspan="1" align="center" style="background-color: #736AFF;" |สะพานขาด
| colspan="2" align="center" style="background-color: #F778A1;" |กระโดดก้าวแห่งศรัทธา
547

การแก้ไข