ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหพันธรัฐออสเตรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|government_type = [[Clerical fascism|Clerico-fascist]] [[ลัทธิอำนาจนิยม]] [[รัฐพรรคการเมืองเดียว]]
|title_leader = [[ประธานาธิบดี]]
|leader1 = [[วิลเฮ็ล์ม มิคลัส]]
|leader1 = [[Wilhelm Miklas]]
|year_leader1 = 1934–1938
|title_deputy = [[นายกรัฐมนตรี]]
|deputy3 = [[คูร์ท ชุชนิกก์]]
|year_deputy3 = 1934–1938
|deputy4 = [[อาร์ทัวร์ ไซส์-อินควาร์ท]]
|deputy4 = [[Arthur Seyss-Inquart]]
|year_deputy4 = 1938
|legislature = [[National Council (Austria)|Nationalrat]]<ref>{{cite book |title=Dollfuss / Schuschnigg Era in Austria |last1=Pelinka |first1=Anton |authorlink1=Anton Pelinka |last2=Lassner |first2=Alexander |year=2003 |publisher=Transaction Publishers |isbn=978-0-7658-0970-4 |url=https://books.google.com/books?id=ZbqwaF1jq7sC&hl=sv&source=gbs_navlinks_s}}</ref>
756

การแก้ไข