ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
{{ป.จ.ฝ่ายหน้า}}
{{ป.ช.}}
{{ป.ม.|2444}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/027/467_1.PDF</ref>
{{ป.ม.}}
{{ร.จ.พ.}}
{{ม.ป.ร.2|2447}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/032/564_1.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔], เล่ม 21, ตอน 32, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447, หน้า 564</ref>
1,910

การแก้ไข