ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| city_3 = คูมาโนโว | div_3 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงเหนือ{{!}}ตะวันออกเฉียงเหนือ | pop_3 = 70,842 |img_3 = The square of Kumanovo (2).JPG
| city_4 = พรีเลป | div_4 = ภูมิภาคทางสถิติเปลาโกนีอา{{!}}เปลาโกนีอา | pop_4 = 66,246 |img_4 = Prilepski ploštad.JPG
| city_5 = Tetovoแตตอวอ | div_5 = ภูมิภาคทางสถิติปอลอก{{!}}ปอลอก | pop_5 = 52,915
| city_6 = Velesแวแลส (cityเมือง) {{!}}Velesแวแลส | div_6 = ภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}วาร์ดาร์ | pop_6 = 43,716
| city_7 = Štipชติป | div_7 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}ตะวันออก | pop_7 = 43,652
| city_8 = Ohridโอครีด | div_8 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_8 = 42,033
| city_9 = Gostivarกอสตีวาร์ | div_9 = ภูมิภาคทางสถิติปอลอก{{!}}ปอลอก | pop_9 = 35,847
| city_10 = Strumicaสตรูมิตซา | div_10 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_10 = 35,311
| city_11 = Kavadarciกาวาดาร์ตซี | div_11 = ภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}วาร์ดาร์ | pop_11 = 29,188
| city_12 = Kočaniกอชานี | div_12 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}ตะวันออก | pop_12 = 28,330
| city_13 = Kičevoกีแชวอ | div_13 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_13 = 27,067
| city_14 = Strugaสตรูกา | div_14 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_14 = 16,559
| city_15 = Radovišราดอวิช | div_15 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_15 = 16,223
| city_16 = Gevgelijaแกฟแกลียา | div_16 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_16 = 15,685
| city_17 = Debarแดบาร์ | div_17 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_17 = 14,561
| city_18 = Kriva Palankaกรีวาปาลังกา | div_18 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงเหนือ{{!}}ตะวันออกเฉียงเหนือ | pop_18 = 14,558
| city_19 = Sveti Nikoleสแวตีนีกอแล | div_19 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}ตะวันออก | pop_19 = 13,746
| city_20 = Negotinoแนกอตีนอ | div_20 = ภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}วาร์ดาร์ | pop_20 = 13,284
}}
 
126,745

การแก้ไข