ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| list_by_pop = <!-- link to the list of cities in the given country, if possible sorted by population -->
| class = nav
| div_name = อำเภอภูมิภาค
| div_link =
 
| city_1city_1 = Skopjeสโกเปีย | div_1div_1 = Skopje Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติสโกเปีย{{!}}Skopjeสโกเปีย | pop_1pop_1 = 506,926 |img_1img_1 = PloštadotPloštadot vo Skopje, Macedonia.jpg
| city_2city_2 = Bitolaบิตอลา | div_2div_2 = Pelagonia Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติเปลาโกนีอา{{!}}Pelagoniaเปลาโกนีอา | pop_2pop_2 = 74,550 |img_2img_2 = Bitola 2007.JPG
| city_3city_3 = Kumanovoคูมาโนโว | div_3div_3 = Northeastern Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงเหนือ{{!}}Northeasternตะวันออกเฉียงเหนือ | pop_3pop_3 = 70,842 |img_3img_3 = The square of Kumanovo (2).JPG
| city_4city_4 = Prilepพรีเลป | div_4div_4 = Pelagonia Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติเปลาโกนีอา{{!}}Pelagoniaเปลาโกนีอา | pop_4pop_4 = 66,246 |img_4img_4 = Prilepski ploštadploštad.JPG
| city_5city_5 = Tetovo | div_5div_5 = Polog Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติปอลอก{{!}}Pologปอลอก | pop_5pop_5 = 52,915
| city_6city_6 = Veles (city) {{!}}Veles | div_6div_6 = Vardar Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}Vardarวาร์ดาร์ | pop_6pop_6 = 43,716
| city_7 = Štip | div_7 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}ตะวันออก | pop_7 = 43,652
| city_7 = Štip | div_7 = Eastern Statistical Region{{!}}Eastern | pop_7 = 43,652
| city_8 = Ohrid | div_8 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_8 = 42,033
| city_8 = Ohrid | div_8 = Southwestern Statistical Region{{!}}Southwestern | pop_8 = 42,033
| city_9city_9 = Gostivar | div_9div_9 = Polog Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติปอลอก{{!}}Pologปอลอก | pop_9pop_9 = 35,847
| city_10 = Strumica | div_10 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_10 = 35,311
| city_10 = Strumica | div_10 = Southeastern Statistical Region{{!}}Southeastern | pop_10 = 35,311
| city_11city_11 = Kavadarci | div_11div_11 = Vardar Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}Vardarวาร์ดาร์ | pop_11pop_11 = 29,188
| city_12 = Kočani | div_12 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}ตะวันออก | pop_12 = 28,330
| city_12 = Kočani | div_12 = Eastern Statistical Region{{!}}Eastern | pop_12 = 28,330
| city_13 = Kičevo | div_13 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_13 = 27,067
| city_13 = Kičevo | div_13 = Southwestern Statistical Region{{!}}Southwestern | pop_13 = 27,067
| city_14 = Struga | div_14 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_14 = 16,559
| city_14 = Struga | div_14 = Southwestern Statistical Region{{!}}Southwestern | pop_14 = 16,559
| city_15 = Radoviš | div_15 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_15 = 16,223
| city_15 = Radoviš | div_15 = Southeastern Statistical Region{{!}}Southeastern | pop_15 = 16,223
| city_16 = Gevgelija | div_16 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงใต้{{!}}ตะวันออกเฉียงใต้ | pop_16 = 15,685
| city_16 = Gevgelija | div_16 = Southeastern Statistical Region{{!}}Southeastern | pop_16 = 15,685
| city_17 = Debar | div_17 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันตกเฉียงใต้{{!}}ตะวันตกเฉียงใต้ | pop_17 = 14,561
| city_17 = Debar | div_17 = Southwestern Statistical Region{{!}}Southwestern | pop_17 = 14,561
| city_18 = Kriva Palanka | div_18 = ภูมิภาคทางสถิติตะวันออกเฉียงเหนือ{{!}}ตะวันออกเฉียงเหนือ | pop_18 = 14,558
| city_18 = Kriva Palanka | div_18 = Northeastern Statistical Region{{!}}Northeastern | pop_18 = 14,558
| city_19city_19 = Sveti Nikole | div_19div_19 = Eastern Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติตะวันออก{{!}}Easternตะวันออก | pop_19pop_19 = 13,746
| city_20city_20 = Negotino | div_20div_20 = Vardar Statistical Regionภูมิภาคทางสถิติวาร์ดาร์{{!}}Vardarวาร์ดาร์ | pop_20pop_20 = 13,284
}}
 
== วัฒนธรรม ==
ประเทศนอร์ทมาซิโดเนียมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในด้านศิลปะ[[สถาปัตยกรรม]]บทกวีและ[[ดนตรี]] มีสถานที่ทางศาสนาที่มีรอดจาการโจมตีจำนวนมาก บทกวีโรงภาพยนตร์และเทศกาลดนตรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ดนตรีมาซิโดเนียได้รับการพัฒนาภายใต้อิทธิพลของดนตรี[[คริสตจักร]]ไบแซนไทน์ ประเทศนอร์ทมาซิโดเนียมีภาพไบเซนไทน์ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่มาจากช่วงระหว่าง[[ศตวรรษที่ 11]] ถึง [[ศตวรรษที่ 16|16]]
127,175

การแก้ไข