ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:LOGO FM100.5.png|thumb|โลโก้ปัจจุบัน]]
 
'''สถานีวิทยุ อสมท เอฟเอ็ม 100.5 คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก''' เป็นสถานีวิทยุที่ดำเนินการผลิตโดย [[บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)]] ออกอากาศรายการประเภทข่าวสาร ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มีพื้นที่การให้บริการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 
คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT  News  Network
 
"รู้ทัน รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว"
 
สำนักวิทยุ  MCOT  RADIO NETWORK
 
บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
 
(เริ่มดำเนินการในรูปแบบ "สถานีวิทยุคลื่นข่าว" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 โดย อสมท )  
 
 
             
 
1.วิสัยทัศน์ (VISION)
 
" ผู้นำสื่อวิทยุคลื่นข่าวคุณภาพ เครือข่ายระดับชาติ"
 
2.พันธกิจ
 
1.ผลิตรายการข่าวคุณภาพแบบมืออาชีพ  มีจรรยาบรรณ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนคนฟัง  และเป็นกำลังหลักสำคัญด้านวิชาชีพข่าวของสังคมและประเทศ
 
2.สร้างเครือข่ายในการนำเสนอข่าวระดับชาติ โดยผนึกกำลังพันธมิตรสื่อมวลชนมืออาชีพระดับประเทศ   สถาบันการศึกษา  และประชาชนนักข่าวอาสา   ร่วมผลิตข่าวและรายการเชิงข่าว
 
3.พัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการ ให้ตรงกับรสนิยมของกลุ่มผู้ฟัง   พร้อมไปกับการพัฒนากิจกรรมเสริมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าและสร้างโอกาสด้านรายได้
 
4. พัฒนาช่องทางในการรับฟังให้รองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี   และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  ทุกภาคของประเทศ   โดยผนึกกำลังกับเครือข่ายสื่อ อสมท  ขยายเขตบริการไปสู่ภูมิภาค และเสริมด้วยสื่อนิวมีเดีย  โซเชียลมีเดีย
 
3.คุณค่าขององค์กร (CORPORATE VALUE)
 
1.มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
 
2.มีจิตใจและจิตสำนึกในการให้บริการต่อสาธารณะ
 
3. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
4. มีความโปร่งใสเป็นธรรม
 
5.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายของบริษัทแม่
 
       
 
บุคลิกคลื่น :   เป็นสถานีข่าว  รายงานข่าวสถานการณ์ทั่วไปและข่าวเชิงลึก  รายงานสดและมีความคืบหน้าตลอดทั้งวัน   ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก “100.5 คืบหน้าข่าว News Update” พร้อมกันนี้   เป็นสถานีแม่ข่ายรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยไปยังสถานีวิทยุ อสมท ทั่วประเทศ  ในข่าวต้นชั่วโมง  และในบางช่วงเวลา กลุ่มเป้าหมายหลัก-ผู้สนใจติดตามข่าว อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
                 
 
แนวความคิด :  เป็นสถานีข่าวระดับประเทศ  ที่รายงานข่าวสถานการณ์ทั่วไปและข่าวเชิงลึก รายงานสดและมีความคืบหน้าตลอดทั้งวัน ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก “100.5 คืบหน้าข่าว News Update” เจาะข่าวถึงแหล่งข่าวตรง  รายงานเชิงลึกด้วยข้อมูลความจริงที่ไม่ใช่หน้าฉาก ตรงไปตรงมา  รวดเร็ว  ฉับไว  รอบคอบ  รอบด้าน  และแหลมคม  ภายใต้กรอบวิชาชีพแห่งจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน ประเภท ข่าว
 
กลุ่มเป้าหมายหลัก :   กลุ่มผู้สนใจติดตามข่าว  อายุ 20 ปีขึ้นไป  รวมถึงนักบริหาร  ผู้นำองค์กร ตลอดจนผู้นำในแต่ละชนชั้นปกครอง  เช่น ผู้บริหารและผู้นำในระบบราชการ ในระบบรัฐสภา ในระบบฝ่ายบริหารประเทศ
 
กลุ่มเป้าหมายรอง :   คนรุ่นใหม่ที่เริ่มสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง  ทั้งกลุ่มนักศึกษา  กลุ่มวัยเริ่มทำงาน
 
กิจกรรมนอกสถานที่ :   การอบรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าว  หรือการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน แก่ผู้สนใจจะก้าวเข้าสู่การรายงานข่าวทางวิทยุ  ทั้งการเป็นผู้ดำเนินรายการข่าว  โปรดิวเซอร์ข่าว  ผู้เรียบเรียงข่าว  หรือผู้สื่อข่าว  การสัมมนา ถกแถลงเกี่ยวกับประเด็นข่าวสำคัญของประเทศ การสัมมนา ถกแถลงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการดำรงชีพเส้นทางทำกินแก่ผู้ฟังประชาชนทั่วไป การศึกษาดูงานในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 
สถานีข่าวชั้นนำของประเทศไทย สถานีเดียวที่มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  ทำหน้าที่นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวบ้านการเมือง , ข่าวอาชญากรรม, ข่าวเทคโนโลยี, ข่าวเกษตร, ข่าวเศรษฐกิจ, ข่าวด้านการศึกษา, ข่าวสังคม, ข่าวกีฬาฯลฯ    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมข่าวจากสำนักข่าวไทย ในทุกชั่วโมง กับ “ข่าวต้นชั่วโมง” และเกาะติดสถานการณ์ ข่าวกับทีมข่าว F.M.100.5 MHz ใน “เกาะติดข่าว” นอกจากนี้ยังมีรายการข่าวเจาะลึก สรุปข่าวประจำวัน และรายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอีกมากมาย
 
FM 100.5 MHz “สถานีข่าว”สุดยอดของสถานีข่าววิทยุของเมืองไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระมากมาย โดยนำเสนอข่าวเศรษฐกิจ สังคม กีฬา เทคโนโลยี และสาระความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นสถานีแม่ข่ายเสนอข่าวต้นชั่วโมง ไปยังสถานีวิทยุฯ อสมท ทั่วประเทศ ในปี 2552 สถานีได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1ใน 5 ของสถานีวิทยุฯ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเดียวกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พัฒนาการดำเนินงานของสถานีวิทยุภูมิภาค บนพื้นฐานแนวคิด “ความรู้คู่ความบันเทิง” ภายใต้แนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” บนภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุแห่งความทันสมัย “Modern Radio” มุ่งเน้นการเป็นสถานีวิทยุเพื่อสาธารณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สอดแทรกด้วยสาระความรู้ ไปพร้อม ๆ กับการให้ความบันเทิง (Edutainment) โดยแบ่งประเภทรายการที่ออกอากาศได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
 
รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับท้องถิ่น (Local Program) เช่น รายการ “อสมท เพื่อชุมชน” และรายการ “เสียงคนไทย”
 
รายการที่ออกอากาศเพื่อประโยชน์ระดับชาติ (National Network Program) คือรายการที่ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ในช่วงเวลา 07.00 – 07.30 น. และ 19.00 – 19.30 น. รวมทั้งถ่ายทอดรายการข่าวของสำนักข่าวไทย โดยใช้คลื่น FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายจากส่วนกลาง ออกอากาศไปยังสถานีวิทยุฯ ภูมิภาคของ อสมท ทุกสถานีทั่วประเทศ
 
รายการที่ออกอากาศในลักษณะ “ซูเปอร์สเตชั่น” (Super Station) ซึ่ง เป็นโครงการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศให้ประชาชนได้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีสถานีวิทยุ อสมท ในส่วนกลาง 3 ความถี่ คือ สถานีวิทยุ FM 95.0 MHz “ลูกทุ่งมหานคร” FM 97.5 MHz “Keep it Mellow" และ FM 100.5 MHz “สถานีข่าว” เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุ อสมท ทั้ง 53 แห่ง ในต่างจังหวัดพร้อมกัน
 
นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ ยังได้พัฒนาการผลิตรายการของสถานีวิทยุภูมิภาคในรูปแบบกลุ่มสถานี (Cluster) เพื่อสร้างความแปลกใหม่ โดดเด่น และเพิ่มความนิยมให้กับรายการด้วยการผลิตรายการจากสถานีวิทยุภูมิภาคสถานีหนึ่ง เพื่อออกอากาศไปยังสถานีวิทยุภูมิภาคอื่น ๆ ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน ซึ่งการผลิตรายการในรูปแบบดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ฟังเป็นอย่างดี
 
'''สถานีวิทยุ เพลงเพราะ เอฟเอ็ม 100.5 คลื่นข่าว คลื่นข่าว''' ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านทางระบบ FM ความถี่ 100.5 MHz ซึ่งนอกจากจะรับฟังผ่านทาง[[วิทยุ]] แล้วยังสามารถรับฟังรายการสดทาง[[อินเทอร์เน็ต]] ผ่านทาง [http://www.news1005.fm สถานีวิทยุ เพลงเพราะ เอฟเอ็ม 100.5 เพลงเพราะ เพลงเพราะ] ในรูปแบบของ [[Windows Media Player]] นอกจากนั้น ผู้ฟังสามารถเลือกฟังรายการต่าง ๆ ย้อนหลัง ในรูปแบบของคลิปเสียง ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย
** ศักดินา รักอุดมการณ์
* '''Good Morning ASEAN'''
** ทิพากร ศุภลักษณ์
** ดร.เจษฏา ศาลาทอง
** มุจลินทร์ เพชรรุ่ง
** มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
** อลิสษา สิทธิวงศ์
** อิสรีย์ บงกชสถิตย์
** [[สุชาติ ชวางกูร]]
** ธนิกานต์ มณีขาว
** รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
** ร.ต.อ.ดร[[นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย]]
** ภูเบศ สุนีย์
** วีรวรรณ วรรุตม์
** ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
** กีรติกร นาคสมภพ
* '''เจาะลึก ประเด็นร้อน'''
** ไพศาล มังกรไชยา
** ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์
** ลือฤทธิ์ ลือกิจนา
* '''เจาะลึกเศรษฐกิจ'''
** ไพศาล มังกรไชยา
** ภุสพงศ์ ฉายประเสริฐ
** มนูญ ศิริวรรณ
* '''แชร์เล่าข่าวเด็ด'''
**[[ณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์]]
** ลลิตา มั่นสูงเนิน
** ชุติภพ เหงากุล
** ถวัลย์ ไชยรัตน์
** จิรายุ จับบาง
** จุฬารัตน์จุฬาลักษณ์ ประพฤติดี
* '''ชั่วโมงข่าว Exclusive'''
** บุญระดม จิตรดอน
** นภดล ก่อนิธิ
** วาสนา นาน่วม
** จุฬารัตน์ ประพฤติดี
** สุเทพ คงเปี่ยม
* '''คุยโขมงยามเย็น'''
** สุวิช สุทธิประภา
** ดุษฎี เค้ามูลคดี
* '''ลับ ลวง พราง'''
** บุญระดม จิตรดอน
** ชนิกานต์ กาญจนสาลี
** วาสนา นาน่วม
* '''คนในข่าว'''
4,215

การแก้ไข