ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระบิดา =
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาปุก ในรัชกาลที่ 3|เจ้าจอมมารดาปุก]]
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
7,263

การแก้ไข