ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอลฟ์จิฟู มเหสีของเอ็ดวี"

ใส่พระสาทิสลักษณ์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
(ใส่พระสาทิสลักษณ์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
|consort=yes
|name=เอลฟ์จิฟู
|image = Boyce elgiva 1855 0c pc.jpg
|caption = พระสาทิสลักษณ์ของเอลฟ์จิฟู สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
|succession=[[รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อังกฤษ|สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ]]
|reign=23 พฤศจิกายน ค.ศ.955 – 1 ตุลาคม ค.ศ.959
3,783

การแก้ไข