ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หอประชุมกองทัพเรือ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* {{official|http://www.navyhall.com/index.php}}
{{geolinks-bldg|13.746534|100.486954}}
 
{{ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทย}}
{{เขตบางกอกใหญ่}}
 
{{สร้างปี|2545}}
[[หมวดหมู่:หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือไทย]]
[[หมวดหมู่:เขตบางกอกใหญ่]]
 
{{ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทย}}
49,428

การแก้ไข