ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร ภมรมนตรี"

เพิ่มขึ้น 345 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
 
== งานการเมือง ==
พลโทประยูร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ในปี พ.ศ. 2494<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/A/071/1.PDF ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒]</ref> และได้รับเลือกตั้งเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่]] สังกัด[[พรรคเสรีมนังคศิลา]] ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500]]<ref>[http://kpi.ac.th/kpith/pdf/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf '''นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่'''. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 2551]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/036/890.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป]</ref>
 
== การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ==
54,124

การแก้ไข