ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

เพิ่มขึ้น 306 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
(สงครามเจ้าอนุวงศ์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{| class="wikitable" align=left
|-
! ปี<br>(พ.ศ.) !! ผลิตภัณฑ์มวล<br>รวมจังหวัด<br>(ล้านบาท) !! อัตราการเติบโต <br>(เปอร์เซ็นต์) !! ผลิตภัณฑ์มวล<br>รวมจังหวัดต่อคน<br>(บาท)
|-
| 2538 || 77,295 || 0 || 30,390
|-
| 2539|| 88,403 || +14.3% || 35,029
|-
| 2540 || 91,372 || +3.7% || 35,901
|-
| 2541 || 86,214 || -5.6% || 33,592
|-
| 2542 || 86,506 || +0.3% || 33,426
|-
| 2543 || 90,091 || +4.1% || 34,525
|-
| 2544 || 93,846 || +4.1% || 36,012
|-
| 2545 || 102,990 || +10.1% || 39,591
|-
| 2546 || 116,034 || +12.6% || 44,703
|-
| 2547|| 123,483 || +6.4% || 47,697
|-
| 2548 || 134,085 || +8.5% || 51,950
|-
| 2549 || 146,236 || +9.0% || 56,856
|-
| 2550 || 157,857 || +7.9% || 61,616
|-
| 2551 || 155,895 || -1.2% || 61,119
|-
| 2552 || 169,927 || +9.0% || 66,947
|-
| 2553 || 192,378 || +13.2% || 76,199
|-
| 2554 || 211,033 || +9.7% || 83,804
|-
| 2555 || 239,202 || +13.3% || 95,195
|-
| 2556 || 244,413 || +2.2% || 97,463
|-
| 2557 || 245,248 || +0.3% || 97,963
|-
| 2558 || 252,099 || +2.8% || 100,853
|-
| 2559 || 263,578 || +4.6% || 105,618
|-
| 2560 || 274,898 || +4.3% || 110,301 <ref>[http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรมปัจจุบันแบบปริมาณลูกโซ่ อ้างอิงปี พ.ศ. 2545 (Chain Volume Measures; Reference Year 2002 ) พ.ศ. 2538 - 2555 (ปรับปรุง ปี 2557)], สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.</ref>
|}
 
 
{{clear}}<br />
 
== ประชากรศาสตร์ ==
{{Historical populations
177

การแก้ไข