ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟนพันธุ์แท้"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สาริกา เลิศธนะแสงทอง (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 — 2561)
; ชื่อรายการ
* แฟนพันธุ์แท้ (พ.ศ. 2543 - 2558 , พ.ศ. 2561) : รายการเป็นลักษณะยาวออกอากาศทั้งปี
* แฟนพันธุ์แท้ ซูเปอร์แฟน (พ.ศ. 2559 - 2560) : รายการเป็นลักษณะเป็นซีซันจบภายใน 4 - 5 เดือน
 
== แฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์ ==
=== ค.ศ. 2000–20012543-2544 ===
;รอบที่ 1 - ตอบคำถาม :ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน ฟังคำถามจากพิธีกร จากนั้นต้องกดรัวปุ่มไฟเพื่อชิงสิทธิในการตอบคำถามนั้น โดยจะมีทั้งหมด 4 รอบ หากผู้เข้าแข่งขันกดไฟได้และตอบถูกจะได้เข้ารอบต่อไปทันที หากตอบผิด ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะได้สิทธิ์ในการกดไฟเพื่อตอบคำถามข้อนั้นแทน ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนได้ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบ 4 คน ถ้าหากมีผู้เข้าแข่งขันไม่ต่ำกว่า 2 คน ไม่สามารถตอบคำถามถูกภายใน 4 รอบจะมีคำถามรอบพิเศษให้ผู้เข้าแข่งขันได้เล่น
;รอบที่ 2 - ตัดเชือก :แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 2 คู่ คู่ละ 2 คน แข่งเกมต่าง ๆ ต่างๆแล้วแต่เรื่อง โดยในเทปแรกให้ผู้เข้าแข่งขันจับคู่กันเอง ในเทปหลังจะให้ผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่เข้ารอบจับคู่แข่งกับคนสุดท้ายที่เข้ารอบ และในอีกคู่จะให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่สองที่เข้ารอบจับคู่กับผู้เข้าแข่งขันคนที่สามที่เข้ารอบ โดยสลับกันเล่นเกมตามหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่จับคู่กัน ใครได้ 2 ใน 3 คะแนนก่อน จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (แต่มีบางครั้งที่จะแบ่งเป็น 2 คู่ แล้วให้ทั้ง 2 คู่แข่งกันเอง คู่ใดได้ 2 ใน 3 คะแนนก่อนจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ)
;รอบที่ 3 - ชิงชนะเลิศ :มีคำถาม 8 ชุด ชุดละ 2 ข้อ (คำถามเหลือง-แดง) ในเทปแรกให้ผู้เข้าแข่งขันตัดสินใจเองว่าจะเล่นคำถามเหลือง หรือ คำถามแดง ในเทปหลังจะเรียงตามลำดับสายการเล่นของรอบตัดเชือก โดยผลัดกันให้ผู้เข้าแข่งขัน 2 คนเลือกชุดคำถามแล้วตอบ โดยผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคนเลือกชุดคำถามจะได้ตอบคำถามสีเหลือง ส่วนอีกคนจะได้ตอบคำถามสีแดง ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบถูกหรือตอบผิดทั้งคู่ ก็จะเล่นคำถามชุดต่อไป แต่ถ้ามีผู้ตอบถูกและผิด ผู้ที่ตอบถูกจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์
 
=== ค.ศ.2544-2546 2002–2004 ===
;รอบที่ 1 - 3 วินาที :ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องนั้น ภายในเวลา 3 วินาที (หากตอบผิดสามารถตอบใหม่ได้ ภายในเวลา 3 วินาทีถ้าสัญญาณไฟยังไม่ติด และเอฟเฟคเสียง "ครูม" ยังไม่ดัง) ใครตอบผิดหรือตอบไม่ทันใน 3 วินาทีตกรอบทันที ลักษณะคำถามในแต่ละเรื่องของรอบนี้อาจจะเป็นรูปภาพ แล้วให้ตอบว่าภาพนี้คือใคร อะไร หรืออาจเป็นโจทย์คำถามที่เป็นสิ่งต่าง ๆ แล้วให้ตอบว่าเกี่ยวข้องกับอะไรตามโจทย์คำถามหลัก แล้วแต่เรื่อง
: มีข้อสังเกตประการหนึ่งในเกมนี้ก็คือ เมื่อมีผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่ตอบไม่ได้ภายในเวลา 3 วินาที ไฟตรงหน้าผู้เข้าแข่งขันก็จะติดขึ้นมาและมีเสียงสัญญาณไฟ พร้อมกับมีเสียงครูมในห้องส่งของรายการ ต่อมาในปี 2004 ลดเหลือเพียงเสียงสัญญาณไฟและเสียงครูมในห้องส่งเท่านั้น
;รอบที่ 2 - ตัดเชือก :แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 2 คู่ คู่ละ 2 คน แข่งเกมต่าง ๆ แล้วแต่เรื่อง โดยให้ผู้เข้าแข่งขันถูกจับคู่ตามหมายเลขที่ติดกันและสลับกันเล่นตามหมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขก่อนได้เล่นเกมแรกก่อน ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหลังได้เล่นเกมที่สองก่อน ใครได้ 2 ใน 3 คะแนนก่อน จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (เริ่มมีเกมกดไฟ ตั้งแต่กลางปี 2004 ใช้เป็นรอบตัดสิน เมื่อมีผู้เข้าแข่งขัน ที่คะแนนเท่ากัน โดยในรอบนี้พิธีกรจะอ่านคำสำคัญขึ้นมา ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่จะถามกันต่อไป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแย่งกันกดไฟ โดยจะกดไฟก่อนหรือหลังพิธีกรอ่านคำสำคัญ เมื่อไฟติดที่ใครคนนั้นจะต้องตอบคำถามให้ถูก ตอบถูกเข้ารอบทันที แต่ถ้าตอบผิด ผู้เข้าแข่งขันอีกคน จะถูกบังคับตอบทันที)
;รอบที่ 3 - ชิงชนะเลิศ : มีคำถาม 8 ชุด ชุดละ 2 ข้อ (คำถามเหลือง-แดง) โดยผลัดกันให้ผู้เข้าแข่งขัน 2 คนเลือกชุดคำถามแล้วตอบ โดยผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคนเลือกชุดคำถามจะได้ตอบคำถามสีเหลือง ส่วนอีกคนจะได้ตอบคำถามสีแดง ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบถูกหรือตอบผิดทั้งคู่ ก็จะเล่นคำถามชุดต่อไป แต่ถ้ามีผู้ตอบถูกและผิด ผู้ที่ตอบถูกจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์
 
=== ค.ศ. 2005–20062547-2548 ===
;รอบที่ 1 - 3 วินาที :ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องนั้น ภายในเวลา 3 วินาที (หากตอบผิดสามารถตอบใหม่ได้ ภายในเวลา 3 วินาทีถ้าเอฟเฟคเสียง "ครูม" ยังไม่ดัง) โดยในปี 2005 เล่น 5 รอบ และในปี 2006 เหลือเพียง 3 รอบ ใครมีคะแนนสะสมน้อยที่สุดจะตกรอบไป แต่ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการเล่นแบบปี 2002-2004 คือ เล่นไปเรื่อย ๆ ผู้ที่ตอบผิดหรือตอบไม่ทันใน 3 วินาทีเป็นคนแรกจะตกรอบทันที
;รอบที่ 2 - ตัดเชือก :แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 2 คู่ คู่ละ 2 คน แข่งเกมต่าง ๆ แล้วแต่เรื่อง โดยให้ผู้เข้าแข่งขันถูกจับคู่ตามหมายเลขที่ติดกันและสลับกันเล่นตามหมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขก่อนได้เล่นเกมแรกก่อน ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหลังได้เล่นเกมที่สองก่อน สิ่งที่ต่างกันจากปี 2002-2004 คือ เมื่อผ่าน 2 ข้อแรกไปผู้เข้าแข่งขันคนหลังจะได้เล่นก่อน และผู้เข้าแข่งขันคนแรกได้เล่นทีหลัง ใครได้ 2 ใน 3 คะแนนก่อน จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ เมื่อมีผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน ก็จะมีคำถามตัดสิน โดยในรอบนี้พิธีกรจะอ่านคำสำคัญขึ้นมา ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่จะถามกันต่อไป ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแย่งกันกดไฟ โดยจะกดไฟก่อนหรือหลังพิธีกรอ่านคำสำคัญ เมื่อไฟติดที่ใครคนนั้นจะต้องตอบคำถามให้ถูก ตอบถูกเข้ารอบทันที แต่ถ้าตอบผิด ผู้เข้าแข่งขันอีกคน จะถูกบังคับตอบทันที)
;รอบที่ 3 - ชิงชนะเลิศ : มีคำถาม 8 ชุด ชุดละ 2 ข้อ (คำถามเหลือง-แดง) โดยผลัดกันให้ผู้เข้าแข่งขัน 2 คนเลือกชุดคำถามแล้วตอบ โดยผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคนเลือกชุดคำถามจะได้ตอบคำถามสีเหลือง ส่วนอีกคนจะได้ตอบคำถามสีแดง ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบถูกหรือตอบผิดทั้งคู่ ก็จะเล่นคำถามชุดต่อไป แต่ถ้ามีผู้ตอบถูกและผิด ผู้ที่ตอบถูกจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์ (ภายหลังจะมีคำถาม 8 ชุด ชุดละ 1 ข้อเท่านั้น และให้ผลัดกันเลือกคำถาม ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนเดิม)
 
=== 20072549-20082550 ===
;รอบที่ 1 - 3 วินาที :กฎ - กติกา เหมือนกับ ปี 2005 - 2006
'''สิ่งที่ต่างกัน คือ''' ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะมีรอบพิเศษ โดยพิธีกรจะอ่านคำถามหรือเปิดภาพขึ้นมา ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกดไฟให้ติด ไฟติดที่ใครคนนั้นจะต้องตอบให้ถูก ตอบถูกเข้ารอบ แต่ถ้าตอบผิดจะต้องตกรอบทันที
* ปี 2008 จะมีรูปแบบเหมือนกับปี 2000-2006 คือ มีคำถาม 8 ชุด ชุดละ 2 ข้อ (คำถามเหลือง-แดง) แต่ในปีนี้จะแบ่งคำถามออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ชุดคำถามที่ 1-4) และช่วงที่ 2 (ชุดคำถามที่ 5-8) โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นคำถามในช่วงที่ 1 (ชุดคำถามที่ 1-4) โดยผลัดกันให้ผู้เข้าแข่งขัน 2 คนเลือกชุดคำถามแล้วตอบ โดยผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคนเลือกชุดคำถามจะได้ตอบคำถามสีเหลือง ส่วนอีกคนจะได้ตอบคำถามสีแดง ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบถูกหรือตอบผิดทั้งคู่ ก็จะเล่นคำถามชุดต่อไป ถ้าถามคำถามครบทั้ง 4 ชุดแล้ว ก็จะเริ่มเล่นคำถามในช่วงที่ 2 (ชุดคำถามที่ 5-8) ต่อไป แต่ถ้ามีผู้ตอบถูกและผิด ผู้ที่ตอบถูกจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์
 
=== 2012–20142555-2557 ===
; รอบที่ 1 - 3 วินาที : ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับแฟนพันธุ์แท้ในสัปดาห์นั้น ๆ ภายในเวลา 3 วินาที หลังจากพิธีกรแสดงภาพหรืออ่านคำถามจบ (หากผู้เข้าแข่งขันตอบผิด สามารถตอบใหม่ได้หากเวลา 3 วินาทียังไม่หมดลง) โดยจะเล่นทั้งหมด 3 รอบ กฎ - กติกา เหมือนกับปี 2007 - 2008 ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะตกรอบไป หากมีผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนเสมอกัน จะต้องแย่งกันกดไฟเพื่อแย่งสิทธิ์ในการตอบ ตอบถูกเข้ารอบทันที แต่ถ้าผู้เข้าแข่งขันคนใดตอบผิดหรือตอบไม่ได้ภายใน 3 วินาที ก็จะตกรอบทันที (ใข้ในปี 2012)
 
; รอบที่ 3 - ชิงชนะเลิศ :ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือ 2 คน ผลัดกันเลือกคำถามซึ่งมีอยู่ 6 ข้อแล้วตอบ ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบถูกหรือตอบผิดทั้งคู่ ก็จะเล่นคำถามต่อไป แต่ถ้ามีผู้ตอบถูกและผิด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ หากคำถามที่มีอยู่ 6 ข้อถูกเล่นจนหมด ก็จะมีคำถามพิเศษมาตัดสิน 1 ข้อ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องแย่งกันกดไฟเพื่อตอบคำถามนั้น ในระหว่างที่พิธีกรกำลังอ่านคำถามนั้น หากมีผู้เข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งกดไฟ พิธีกรจะหยุดอ่านคำถามและผู้ที่กดไฟได้จะต้องตอบคำถามทันที ถ้าตอบถูกจะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ทันที แต่ถ้าหากตอบผิดก็จะส่งผลให้อีกคนได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์ทันทีเช่นกัน ข้อสังเกตคือในเทป Bodyslam รอบนี้ถูกเรียกว่ารอบ "'''คำถามจุดโทษ'''"
 
=== 20152558 ===
'''*มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทปพิเศษ'''
 
หมายเหตุ : ปี ค.ศ. 2001 - 2008 ของรางวัลจาก[[เบียร์ช้าง]] (เครื่องดื่มตราช้าง ในปัจจุบัน) และในปี ค.ศ. 2012 - 2014 หากผู้ที่เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีเป็นผู้ที่ตอบคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์ผิด จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษประจำสัปดาห์ที่พลาดไปแล้วด้วย
 
==== สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี ====
 
{| class="wikitable"
|-
! ปี ค.ศ.
! ชื่อ
! ชื่อสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี
! เรื่อง
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2003
| ป๋อง สุพรรณ (เสมอ งิ้วงาม)
| [[พระเครื่อง]]
|-
| style="text-align: center;" | 2004
| นิรุตต์ โลหะรังสี
| [[กรุงศรีอยุธยา|ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา]]
|-
| style="text-align: center;" | 2005
|-
|rowspan="3" style="text-align: center;" | 2006
| แดน [[ดนัย สมุทรโคจร]]
| [[ซูเปอร์ฮีโร่]]
|-
| rowspan="2" style="text-align: center;" | 2007
| นิภาวรรณ ผดุงรส
| [[สิ่งมหัศจรรย์ของโลก|สิ่งมหัศจรรย์]]
|-
| ปฏิภาค มิลินทประทีป
| [[ศิลปะ|โลกศิลปะ]]
(ชื่อเก่า=ปฏิภาค มีสมบูรณ์พูนสุข)
| [[ศิลปะ|โลกศิลปะ]]
|-
| rowspan="2" style="text-align: center;" | 2008
| ต้น ท่าพระจันทร์ (ณัฐพงษ์ ชวาลรัตนสกุล)
| [[พระเหรียญ]]
|-
|ชัชวนันท์ชัชนันท์ สันธิเดช
|[[สามก๊ก]]
|-
| style="text-align: center;" | 2012
| เศกฤทธิ์ พลเสน
| [[กีตาร์|กีต้าร์]]
(ชื่อเก่า=เศกฤทธิ์ มะลิวัลย์)
| [[กีตาร์]]
|-
| style="text-align: center;" | 2013
| ปกรณ์ชัย วรจิตชุติวัฒน์วรจิต
| [[เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์]]
|-
| style="text-align: center;" | 2014
| วันชนะ ศรีจำปา
| [[นักฟุตบอล|นักเตะ]]ระดับโลก
|-
| style="text-align: center;" | Super Fan <br> (2016/2017)
| ไอศวรรฎาฎา ศิริลักษณ์
| [[นางงามจักรวาล|Miss Universe]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม