ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
'''คำนาม''' คือ[[คำ]]ที่ทำหน้าที่เป็นชื่อของสิ่งของใด ๆ หรือชุดของสิ่งของใด ๆ เช่น สิ่งมีชีวิต วนุนถรถรถวัตถุ สถานที่ การกระทำ คุณสมบัติ สถานะ อาการ หรือแนวคิด<ref>{{cite web|title=Noun|year=2014|publisher=Merriam-Webster, Incorporated|work=Merriam-Webster Dictionary (online)|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/noun}}</ref> ในทาง[[ภาษาศาสตร์]] คำนามเป็นหนึ่งใน[[ชนิดของคำ]]แบบเปิดที่สมาชิกสามารถเป็นคำหลักใน[[ประธาน (ไวยากรณ์)|ประธาน]]ของ[[อนุประโยค]] [[กรรม (ไวยากรณ์)|กรรม]]ของกริยา หรือกรรมของ[[บุพบท]]
 
หมวดหมู่คำศัพท์ (ชนิดของคำ) ถูกนิยามในทางที่ว่าสมาชิกจะอยู่รวมกับนิพจน์ชนิดอื่น ๆ กฎทาง[[วากยสัมพันธ์]]ของคำนามจะแตกต่างกันระหว่างภาษาต่าง ๆ ใน[[ภาษาอังกฤษ]] คำนามคือคำที่สามารถมาพร้อมกับคำนำหน้านาม ([[article]]) และ[[คำคุณศัพท์]]กำหนดลักษณะ (attributive adjective) และสามารถทำหน้าที่เป็นคำหลัก (head) ของ[[นามวลี]]<ref>Loos, Eugene E., et al. 2003. [http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsANoun.htm Glossary of linguistic terms: What is a noun?]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม