ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489|สิงหาคม พ.ศ. 2489]]|| นาย[[ดุม อินทุวงศ์]] (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
|-
| rowspan=2| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5|ชุดที่ 5]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491|พ.ศ. 2491]]|| ร้อยโท [[จงกล ไกรฤกษ์]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6|ชุดที่ 6]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2492|พ.ศ. 2492]]|| นาย[[สานนท์ สายสว่าง]] (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7|ชุดที่ 7]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495|พ.ศ. 2495]]|| ร้อยโท [[จงกล ไกรฤกษ์]]
55,565

การแก้ไข