ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธชินสีห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระพุทธชินสีห์''' เป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์หนึ่งของ[[หัวเมืองฝ่ายเหนือ]] สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับ[[พระพุทธชินราช]] และพระศาสดา ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือของ[[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] [[จังหวัดพิษณุโลก]]มาแต่ต้น ต่อมาพระวิหารชำรุดทรุดโทรมลง ขาดการ[[ปฏิสังขรณ์]] [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์]] จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] เมื่อ [[พ.ศ. 2372]]
 
==ตำนานการสร้าง==
การสร้างพระพุทธรูปทั้ง 3 พระองค์ ของเมืองพิษณุโลกนั้น มีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อปี [[พ.ศ. 1500]] [[พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมหาราช]] แห่ง[[เมืองเชียงแสน]] เสด็จมาตี[[เมืองสองแคว]]ได้ จึงทรงสร้างเมืองสองแควขึ้นใหม่ พระราชทานนามว่า เมือง[[พิษณุโลก]] ทำนองว่าเป็นเมืองอัน[[พระวิษณุกรรม]]เสด็จลงมาสร้าง ครั้นสร้างพระนครเสร็จแล้ว มีพระราชศรัทธาสร้าง[[วัดวาอาราม]] มี[[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุธาต]]ุเป็นพระอารามหลวง แล้วทรง[[หล่อ]]พระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ [[พระพุทธชินราช]] [[พระพุทธชินสีห์]] และ[[พระศรีศาสดา]] โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธชินราช ณ พระวิหารใหญ่ ทิศตะวันตกของพระมหาธาตุประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ และ พระศรีศาสดา ณ พระวิหารใหญ่ทิศตะวันออก ทางทิศเหนือองค์หนึ่ง ทิศใต้องค์หนึ่ง พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา จึงประดิษฐานอยู่ในวิหารเดียวกันตลอดมา ถึง 900 กว่าปี จนกระทั่งมีการอัญเชิญลงมากรุงเทพฯ ทั้งสององค์ คือ[[พระพุทธชินสีห์]] และ[[พระศรีศาสดา]]
 
==ความสำคัญ==
พระพุทธชินสีห์ แต่เดิมประดิษฐานไว้มุขหลังของพระอุโบสถของ[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] ที่เป็นจตุรมุข ต่อมา [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] สมัยเมื่อยังทรง[[ผนวช]] และครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ ได้ทูลขอ[[พระบรมราชานุญาต]][[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] อัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาเป็น[[พระประธาน]]ในพระอุโบสถ [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงเคารพนับถือพระพุทธชินสีห์มาก ได้โปรดให้[[กะไหล่รัศมี]]องค์พระด้วย[[ทองคำ]] ฝัง[[พระเนตร]]ฝัง[[เพชร]]ที่พระ[[อุณาโลม]] แล้วปิดทองทั้งองค์พระ เมื่อ [[พ.ศ. 2393]] ต่อมาเมื่อ [[พ.ศ. 2397]] ได้โปรดให้หล่อฐานด้วย[[ทองสัมฤทธิ์]] ปิดทองใหม่ทั้งองค์พระและฐาน แล้วให้มีการสมโภช 5 วัน
 
==อ้างอิง==
1,552

การแก้ไข