ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิในความเป็นส่วนตัว"

→‎ความหมาย: ละมิดสิทธิ์แอบอ้างการใช้ส่วนบุคคลขอนำขอมผุลออกจากเครื่องทั้งหมด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(→‎ความหมาย: ละมิดสิทธิ์แอบอ้างการใช้ส่วนบุคคลขอนำขอมผุลออกจากเครื่องทั้งหมด)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{โปร}}
 
'''สิทธิในความเป็นส่วนตัว''' เป็นหลักขั้นพื้นฐานของกฎหมายไทย อันจะเห็นได้จากการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ จึงถือได้ว่า [[สิทธิ]]ในความเป็นส่วนตัวนี้ ถือได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในส่วนของการใช้ [[เทคโนโลยีสารสนเทศ]] หรือ IT ย่อจาก information technology และการ[[สื่อสาร]]เป็นอย่างมากทั่วทุกมุมโลก โดยเน้นหนักไปใบส่วนของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารแบบไร้สาย ไม่จริงเลย
 
== ความหมาย ==
ผู้ใช้นิรนาม