ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ราชวงศ์เทพวงศ์ หรือ ราชวงศ์แพร่)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|current head =
|race =
|founding year = [[พ.ศ. 23482330]]
|deposition = [[พ.ศ. 2445]]
| cadet branches = 31 ราชสกุล
*เทพวงศ์ ต้นสกุล คือ [[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 22
*แพร่พันธุ์ ต้นสกุล คือ เจ้าอินทรเดช เทพวงศ์ หรือ [[โชติ แพร่พันธุ์]] ราชนัดดา[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]
*วังซ้าย ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวังซ้าย (หนานมหาจักร)]] พระวังซ้าย[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]]
*ผาทอง ต้นสกุล คือ เจ้าเทพวงศ์ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติ[[พระยาเทพวงศ์]]
*วงศ์บุรี ต้นสกุล คือ [[แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา]] พระชายาองค์แรกใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]]
*วงศ์พระถาง ต้นสกุล คือ เจ้าพระถาง พระถางนครแพร่
*ขัติยวรา
*รสเข้ม ต้นสกุล คือ เจ้าเทพรส บุตรพระยาไชยสงคราม (สืบเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนทางพะเยา) โดยมีน้องสาวคือ เจ้าเชษฐา'''[[แม่เจ้าบัวไหล|แม่เจ้าบัวไหลราชเทวี]]''' ชายา[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]]
*แสนศิริพันธุ์ผาทอง ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวิไชยราชา (ขัติ แสนศิริพันธุ์)|พระวิไชยราชา (หนานขัติ)]] พระวิไชยราชานครแพร่เทพวงศ์ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติ[[พระยาเทพวงศ์]]
*แสนศิริพันธุ์ ต้นสกุล คือ เจ้า[[พระวิไชยราชา (ขัติ แสนศิริพันธุ์)|พระวิไชยราชา (หนานขัติ)]] พระวิไชยราชานครแพร่ บุตรเจ้าแสนเสมอใจพระญาติ[[พระยาเทพวงศ์]]
*วงศ์เมืองแก่น ต้นสกุล คือ เจ้าพระเมืองแก่น พระเมืองแก่นนครแพร่
*ไชยประวัติ
*อิ่นคำลือ เจ้าพระคำลือ(อิ่น) พระคำลือนครแพร่
*อุตรพงศ์
*มหายศปัญญา ต้นสกุล คือ พระยาบุรีรัตน์ (หนานมหายศ) พระยาบุรีรัตน์นครแพร่ ผู้ได้รับพระราชนามสกุลคือ รองอำมาตย์เอกตรี [[พระยาบุรีรัตน์ (หนู มหายศปัญญา)|พระยาบุรีรัตน์ (น้อยหนู มหายศปัญญา)]] นัดดา โอรสพระยาบุรีรัตน์ (หนานปัญญา)
*วราราช
*ใยญาณ
*หัวเมืองแก้ว
*รัตนวงศ์
*นันทิยา ต้นสกุล คือ เจ้าทองอินทร์ บุตรเจ้าหนานคันธิยะ พระญาติ[[แม่เจ้าสุพรรณวดี|แม่เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี]]
*นันทิยา
*กันจรรยา ต้นสกุล คือ เจ้าปัญญา บุตรเจ้าหนานคันธิยะ พระญาติ[[แม่เจ้าสุพรรณวดี|แม่เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี]]
*กันจรรยา
*วงศ์วรญาติ
*ธงสังกา
 
|สี3 = #E9E9E9
|รูปภาพ =
|ตำแหน่ง = [[ราชวงศ์]]ที่ปกครอง[[นครนครรัฐแพร่]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[ราชวงศ์มังไชย]]
|ถัดไป = —
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 23612330]] - [[พ.ศ. 2445]]
}}
{{จบกล่อง}}
883

การแก้ไข