ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม"

→‎ห้องเรียนพิเศษ: เพิ่มเนื้อหา
(→‎ห้องเรียนพิเศษ: เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[คณิตศาสตร์]] (Excellent Class:EC)
*ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้าน[[คอมพิวเตอร์]] (Computer Program:CP)
*ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ (Excellent English Class:EEC)
(Excellent English Class:EEC)
*ห้องเรียนปกติ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ศิลป์-ภาษาจีน
ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
ศิลป์-ทั่วไป
 
== ทำเนียบคณะผู้บริหาร ==
ผู้ใช้นิรนาม