ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุสานหลวงราชวงศ์หมิง"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|[[Empress Xu (Ming dynasty)|Empress Renxiaowen]]
| 1424
|[[Fileไฟล์:Mingchanglingtomb.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|18|5.16|N|116|14|35.45|E|type:landmark|name=長陵}}
|-
|
| 1425
|[[Fileไฟล์:Mingxianling2019Mingxianling2019.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|18|18.12|N|116|14|15.61|E|type:landmark|name=献陵}}
|-
|[[Empress Sun|Empress Xiaogongzhang]]
| 1435
|[[Fileไฟล์:Mingjingling201909Mingjingling201909.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|17|54.14|N|116|15|08.52|E|type:landmark|name=景陵}}
|-
|[[Empress Qian|Empress Xiaozhuangrui]]<br>Empress Xiaosu
| 1449
|[[Fileไฟล์:Mingyuling.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|18|49.33|N|116|13|55.56|E|type:landmark|name=裕陵}}
|-
|Empress Xiaomu<br>[[Empress Wang (Chenghua)|Empress Xiaozhenchun]]<br>Empress Xiaohui
| 1487
|[[Fileไฟล์:Mingmaoling.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|18|51.60|N|116|13|36.17|E|type:landmark|name=茂陵}}
|-
|[[Empress Zhang (Hongzhi)|Empress Xiaochengjing]]
| 1505
|[[Fileไฟล์:Mingtailing.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|19|23.33|N|116|12|59.90|E|type:landmark|name=泰陵}}
|-
|[[Empress Xia (Ming dynasty)|Empress Xiaojingyi]]
| 1521
|[[Fileไฟล์:Mingkangling2020Mingkangling2020.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|19|10.03|N|116|12|13.40|E|type:landmark|name=康陵}}
|-
|[[Empress Chen (Jiajing)|Empress Xiaojiesu]]<br>[[Empress Fang|Empress Xiaolie]]<br>Empress Xiaoke
| 1566
|[[Fileไฟล์:Mingyongling.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|17|18.09|N|116|15|06.05|E|type:landmark|name=永陵}}
|-
|Empress Xiaoyizhuang<br>[[Empress Chen (Longqing)|Empress Xiao'an]]<br>[[Empress Dowager Xiaoding]]
| 1572
|[[Fileไฟล์:Mingzhaoling201907Mingzhaoling201907.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|17|28.76|N|116|12|38.55|E|type:landmark|name=昭陵}}
|-
|[[Empress Xiaoyuanzhen]]<br>Empress Dowager Xiaohewang<br>[[Empress Dowager Xiaochun]]
| 1620
|[[Fileไฟล์:Mingqingling2020Mingqingling2020.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|18|29.43|N|116|14|01.32|E|type:landmark|name=慶陵}}
|-
|[[Wang Xijie|Empress Xiaoduanxian]]<br>[[Empress Dowager Xiaojing]]
| 1620
|[[Fileไฟล์:Dingling2020Dingling2020.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|17|42.43|N|116|12|58.53|E|type:landmark|name=定陵}}
|-
|[[Empress Zhang Baozhu|Empress Xiao'aizhe]]
| 1627
|[[Fileไฟล์:Mingdeling.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|17|15.01|N|116|15|35.91|E|type:landmark|name=徳陵}}
|-
|[[Empress Zhou (Ming dynasty)|Empress Xiaojie]]<br>Noble Consort Tian
| 1644
|[[Fileไฟล์:Mingsiling201912Mingsiling201912.jpg|200px200px]]
|{{coor dms|40|16|08.69|N|116|11|32.64|E|type:landmark|name=思陵}}
|}
380,773

การแก้ไข