ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
! พ.ศ. !! เรื่อง !! รับบทเป็น !!หมายเหตุ
|-
| rowspan = "31" | [[พ.ศ. 2533]]2530 || align = "center"| ต้องปล้นเหยื่อ || align = "center"| จ้อน || align = "center"|
|-
| rowspan = "2" | [[พ.ศ. 2533]] || align = "center"| เหยื่อต้องปล้น || align = "center"| จ้อน || align = "center"|
|-
| align = "center"| เหยื่อ || align = "center"| || align = "center"|
|-
| align = "center"| ความรักไม่มีชื่อ || align = "center"| || align = "center"|
|-
178

การแก้ไข