ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุสานหลวงราชวงศ์หมิง"

 
== รายชื่อสุสานหลวง ==
สุสานหลวงเรียงตามลำดับเวลาของจักรพรรดิและรายพระนามที่ถูกฝัง:
 
{| class="wikitable"
! ที่ตั้ง
|-
| ฉางหลิง
| Chang Ling
| {{zh|t=長陵|p=Cháng Lìng}}
|[[จักรพรรดิหย่งเล่อ]]
|{{coor dms|40|18|5.16|N|116|14|35.45|E|type:landmark|name=長陵}}
|-
| เซี่ยนหลิง
| Xian Ling
| {{zh|t=獻陵|p=Xiàn Lìng}}
|[[จักรพรรดิหงซี]]
|{{coor dms|40|18|18.12|N|116|14|15.61|E|type:landmark|name=献陵}}
|-
| จิ่งหลิง
| Jing Ling
| {{zh|t=景陵|p=Jǐng Lìng|l=Scenic Tomb}}
|[[จักรพรรดิเซฺวียนเต๋อ]]
|{{coor dms|40|17|54.14|N|116|15|08.52|E|type:landmark|name=景陵}}
|-
| ยวี่หลิง
| Yu Ling
| {{zh|t=裕陵|p=Yù Lìng}}
|[[จักรพรรดิเจิ้งถ่ง]]
|{{coor dms|40|18|49.33|N|116|13|55.56|E|type:landmark|name=裕陵}}
|-
| เม่าหลิง
| Mao Ling
| {{zh|t=茂陵|p=Mào Lìng}}
|[[จักรพรรดิเฉิงฮว่า]]
|{{coor dms|40|18|51.60|N|116|13|36.17|E|type:landmark|name=茂陵}}
|-
| ไท่หลิง
| Tai Ling
| {{zh|t=泰陵|p=Tài Lìng}}
|[[จักรพรรดิหงจื้อ]]
|{{coor dms|40|19|23.33|N|116|12|59.90|E|type:landmark|name=泰陵}}
|-
| คางหลิง
| Kang Ling
| {{zh|t=康陵|p=Kāng Lìng}}
|[[จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ]]
|{{coor dms|40|19|10.03|N|116|12|13.40|E|type:landmark|name=康陵}}
|-
| หย่งหลิง
| Yong Ling
| {{zh|t=永陵|p=Yǒng Lìng}}
|[[จักรพรรดิเจียจิ้ง]]
|{{coor dms|40|17|18.09|N|116|15|06.05|E|type:landmark|name=永陵}}
|-
| [[เจาหลิง]]
| [[Zhao_Mausoleum_(Qing_dynasty)|Zhao Ling]]
| ({{zh|t=昭陵|p=Zhāo Lìng}}
|[[จักรพรรดิหลงชิ่ง]]
|{{coor dms|40|17|28.76|N|116|12|38.55|E|type:landmark|name=昭陵}}
|-
| ติ้งหลิง
| Qing Ling
| {{zh|t=慶陵|p=Qìng Lìng}}
|[[จักรพรรดิไท่ชาง]]
|{{coor dms|40|18|29.43|N|116|14|01.32|E|type:landmark|name=慶陵}}
|-
| [[Dingling (Ming)|Dinglingชิ่งหลิง]]
| {{zh|t=定陵|p=Dìng Lìng|l=Tomb of Stability}}
|[[จักรพรรดิว่านลี่]]
|{{coor dms|40|17|42.43|N|116|12|58.53|E|type:landmark|name=定陵}}
|-
| เต๋อหลิง
| De Ling
| {{zh|t=德陵|p=Dé Lìng}}
|[[จักรพรรดิเทียนฉี่]]
|{{coor dms|40|17|15.01|N|116|15|35.91|E|type:landmark|name=徳陵}}
|-
| ซือหลิง
| Si Ling
| {{zh|t=思陵|p=Sī Lìng}}
|[[จักรพรรดิฉงเจิน]]
33,160

การแก้ไข